Disclaimer Woonbewust.nl

Het onderstaande is van toepassing op de gehele Woonbewust.nl website. Door (onderdelen van) onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Zie ook onze privacy pagina.

Gebruik

Het gebruiken, downloaden of kopiëren van informatie van Woonbewust.nl is geheel voor eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site. De informatie op Woonbewust.nl is bedoeld als informatieve toelichting op het gebruik/laten plaatsen van zonnepanelen en aanbrengen van isolatie. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van advies door een specialist.

Voor de beslissing tot het maken van afspraken of tot het aankopen van diensten en/of producten naar aanleiding van de op Woonbewust.nl verkregen informatie is de bezoeker zelf verantwoordelijk. Wanneer iemand nadenkt over het laten aanbrengen van zonnepanelen of isolatie adviseren wij die persoon zich eerst goed te laten voorlichten door een deskundige. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij vanuit deze website verzendt.

Inhoud

Woonbewust.nl wordt met grote zorg geschreven. De informatie is afkomstig uit diverse bronnen, zowel van het internet als uit de literatuur. In geen enkel geval kan Woonbewust.nl aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of problemen/schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de door Woonbewust.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, afbeeldingen en overige teksten op de site.

De informatie die door Woonbewust.nl op deze website wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Aan de samenstelling van de informatie is veel zorg besteed, waarbij is getracht zoveel mogelijk de meest actuele informatie te presenteren. De informatie op deze website is echter uitsluitend indicatief. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan.

Woonbewust.nl heeft haar best gedaan om alle informatie zoveel mogelijk te controleren op fouten en malware-/spyware-/virus-vrij op de site te zetten.

Externe links

Uit de aanwezigheid van externe hyperlinks volgt niet dat Woonbewust.nl de opinies en meningen goedkeurt die door de websites van derden worden uitgedrukt. Woonbewust.nl aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van sites die niet door Woonbewust.nl zijn ontwikkeld en waar eventueel naar wordt verwezen of die verwijzen naar Woonbewust.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via contact@woonbewust.nl.

Laatst gewijzigd: