Woonbewust is sinds 2019 productpartner van Trees for All. Een initiatief dat zich inzet voor een beter klimaat en een groenere aarde, o.a. door duurzame bosprojecten. Wil je weten hoe het planten van bomen via Trees for All werkt en op welke manier dit zorgt voor CO2-reductie? Op deze pagina zetten wij deze informatie voor je op een rijtje.

CO2 compenseren of verminderen?

Woonbewust denkt graag met je mee over het isoleren van jouw woning en het besparen van energie. Zonder uitstoot is er immers geen compensatie nodig. Is het gelukt om jouw energieverbruik te verminderen? Dan stoot je nog steeds koolstofdioxide (CO2) uit. Door middel van initiatieven zoals Trees for All kunnen we dit gedeeltelijk compenseren.

Formeel betekent CO2 compenseren (of "klimaatcompensatie") trouwens dat je aantoonbaar je CO2-uitstoot hebt vastgelegd via gecertificeerde credits. Deze credits worden aan bedrijven en organisaties verkocht als een soort vergunning (rechten) om elders in de wereld een vergelijkbare hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Een van de grootste projecten op dit gebied is het Katingan Mentaya Project. Maar ook bij Trees for All kun je een donatie doen voor CO2-credits.

Geplante bomen zullen uiteindelijk koolstofdioxide zullen afvangen en in de media wordt doorgaans ook gesproken over compensatie. Daarom spreken we in dit artikel voor het gemak toch over het compenseren van CO door het planten van bomen.

Het planten van bomen en herstellen van ecosystemen is dus een populaire manier van klimaatcompensatie. Tegelijkertijd is het goed om kritisch te zijn. Heeft het planten van bomen wel zin? Is het effect groot genoeg om klimaatverandering tegen te gaan? Dit soort vragen zijn belangrijk om te stellen. Zeker als het gaat om CO2-uitstoot en het klimaat.

Afbeelding als illustratie bij artikel Trees for All: CO₂-compensatie door bomen te planten

Wat doet Trees for All?

Trees for All geeft organisaties de gelegenheid om op een concrete manier invulling te geven aan duurzaamheid. Op basis van de omzet of KPI’s doen organisaties een donatie. Voor €500,- plant Trees for All 80 bomen. Twee keer per jaar maakt Trees for All de balans op en wordt een aantal bomen geplant. Dit in de vorm van diverse (bos)projecten. Met het "1-2-Tree" programma kan iedereen bijdragen en plant Trees for All evenveel bomen in zowel Nederland, als in het buitenland.

Trees for All is sinds 1999 actief en daarmee een zeer ervaren aanbieder in CO2-compensatie. Of zoals ze zelf zeggen: het vergroenen van de aarde en het verkleinen van je CO2-voetafdruk. Trees for All is een van de weinige organisaties op dit gebied die aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk voldoen. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat ontvangen donaties goed zijn besteed.

Dankzij donateurs zijn er al tientallen hectares bos in Nederland en het buitenland gerealiseerd. Het gaat om 5 miljoen bomen en struiken en 280 duizend ton gecompenseerde CO2. Bijkomend effect van de projecten van Trees for All is dat ecosystemen en biodiversiteit worden hersteld. Dit kan bijdragen aan het verminderen van armoede in deze gebieden.

Via de jaarverslagen van Trees for All kun je zien welke doelstellingen er behaald zijn en waar het geld aan wordt uitgegeven. Trees for All is daar volledig transparant in. Dat vinden wij belangrijk! Bij Woonbewust willen we namelijk zeker weten dat onze positieve bijdrage goed terechtkomt.

Afbeelding als illustratie bij artikel Trees for All: CO₂-compensatie door bomen te planten
Woonbewust draagt bij aan een project in het Carara National Park in Costa Rica

Costa Rica

Woonbewust draagt met haar donatie bij aan een project van Trees for All in Costa Rica. In het Carara National Park worden komende jaren minimaal 105.000 bomen geplant. Op deze manier wordt geprobeerd om de oorspronkelijke natuur te herstellen. Hierdoor worden vele diersoorten beschermd, helpen we de lokale bevolking en worden belangrijke bossen weer met elkaar verbonden.

En met resultaat. Inmiddels is er al meer dan 65 hectare bos hersteld en we zien dat verschillende diersoorten zoals jaguars en kapucijnapen weer in aantallen toenemen. Een schitterend project dat bijdraagt aan een groene en gezonde aarde.

Lees meer over dit project op de website van Trees for All of bekijk onderstaande video.

In Costa Rica gaat Trees for All de komende jaren minimaal 105.000 bomen planten om de oorspronkelijke natuur te herstellen.

Heeft het planten van bomen zin?

Er is door allerlei partijen uitgerekend hoeveel bomen er nodig zijn om CO2-uitstoot te compenseren. Laten we het simpel houden en ons tot Nederland beperken. 

Willen we al onze vliegreizen compenseren? Dan is er een bos benodigd dat ongeveer een derde van Nederland inneemt. Dit gaat puur om vliegreizen. Alle andere CO2-uitstoot is niet meegenomen. Voor het compenseren van alle Nederlandse uitstoot is ongeveer vier keer de oppervlakte van Nederland aan bomen nodig. Op basis van de huidige uitstoot kunnen we daarmee 30 tot 40 jaar compenseren. Het zal duidelijk zijn: alle CO2-uitstoot compenseren met het aanplanten van bomen is vrijwel onmogelijk. Daar is te weinig plek voor. 

Tip: Gebruik deze handige tool van Trees or All. Daarmee kun je uitrekenen wat het kost om bepaalde vormen van transport te compenseren via Trees for All.

Doen we er dan wel goed aan om bomen te planten? Heeft het überhaupt zin? Bij Woonbewust zijn we daar kritisch op. Bij het aanplanten van bomen stel je vragen als: Is een boom op de juiste plaats en op het juiste moment geplaatst? Wordt er voldoende aan bosbeheer gedaan? Ook in dit uitgebreide artikel van The Verge en in dit artikel van Birger IJsenbrand vind je dit soort kritische vragen. 

Afbeelding als illustratie bij artikel Trees for All: CO₂-compensatie door bomen te planten

Argumenten voor het planten van bomen

Jaarlijks verdwijnen er zo’n tien miljard bomen. Voor ons klimaat heeft dit rampzalige gevolgen. Door in bos te investeren herstellen we deze balans en wordt er een bewustzijn rondom het nut van bomen gerealiseerd. Naast het opnemen van CO2 zitten er namelijk nog veel meer voordelen aan bomen. Zo verbeteren biodiversiteit en kwaliteit van grondwater door bebossing, hebben bossen economisch nut en is het goed voor de gezondheid

Wij stoten op allerlei manieren CO2 uit en ademen zuurstof in. Bomen nemen CO2 op en produceert vervolgens zuurstof. Op deze manier vormt zich een balans. Helaas neemt de CO2-uitstoot toe en het aantal bomen af. Een trend die vrijwel zeker voor klimaatverandering zorgt. Het planten van bomen en het herstellen van ecosystemen zijn hulpmiddelen waarmee je deze balans herstelt.

Kanttekeningen

Het absorptievermogen verschilt per boomsoort en ook de levensfase van een boom geeft grote verschillen. Zo wordt er in tropische bossen meer CO2 opgenomen dan in Europa en zijn het niet alleen bomen die CO2 opnemen. Ook struiken, mos, planten en andere begroeiing doen dit. Daarnaast is CO2-absorptie lastig te meten.

Toch is het goed om ergens te beginnen met compenseren. En bomen zijn hiervoor een zeer effectief middel.

Het is uiteraard belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt. Zo zijn er organisaties - zoals het CBF, een toezichthouder voor erkende goede doelen - die Trees for All onafhankelijk controleren. Het FSC (Forest Stewardship Council) beschermt daarnaast nieuw aangelegde bossen van Trees for All en garandeert duurzaam bosbeheer. De nieuwe bossen moeten natuurlijk wel blijven bestaan.

Eerst CO2-uitstoot beperken

Wij vinden natuurlijk dat CO2-uitstoot beperken (of zelfs voorkomen) belangrijker is dan compenseren. Want met alleen compenseren kom je er dus niet. Je bereikt veel meer door zo min mogelijk (ver) te vliegen, door minder vlees te eten, minder autorijden. minder lang douchen en stroomverbruik te minimaliseren. Een andere manier is het verduurzamen van je woning. Door je woning te verduurzamen draag je persoonlijk bij aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot.

Andere manieren om je CO2-voetafdruk te verkleinen

Het aanplanten van bomen is een aantrekkelijke manier om je CO2-voetafdruk te verminderen, de uitstoot van CO2 te "compenseren" om om de aarde te vergroenen. Wanneer het om het groener maken van de aarde gaat zijn er echter meer mogelijkheden te bedenken. Zo kun je bijvoorbeeld betalen voor het aanplanten van bomen door online te zoeken via Ecosia.com of Zoekgroen.nl, in plaats van met Google. Ook helpt het aanleggen van groende daken en gevels op woningen en gebouwen.

Bescherm bestaande bossen

Waarom doen we niets tegen houtkap? Iets waar veel winst mee te behalen is, is het beschermen van bestaande bossen. Door houtkap te voorkomen, is het niet nodig om nieuwe bomen te planten. Ontbossing voorkom je onder andere door iets te doen aan de leefomstandigheden in gebieden waar houtkap plaatsvindt. Zo moet er een alternatief zijn voor degenen die baat hebben bij houtkap. Ook voorlichting bij de lokale bevolking is daarin belangrijk. Daarmee voorkom je (illegale) houtkap en wordt in samenwerking met locals ingezet op duurzaam bosbeheer.

Gelukkig zijn er allerlei organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds en het FSC (Forest Stewardship Council) die zich hiervoor inzetten.

Afbeelding als illustratie bij artikel Trees for All: CO₂-compensatie door bomen te planten
Justdiggit gaat droogte tegen door eco-systeemherstel-projecten te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld gaten te graven kan het regenwater de aarde inzakken en wordt de de groei van planten en bomen gestimuleerd. (Foto © Justdiggit)

Kuilen graven

Bij Justdiggit is gekozen voor een andere aanpak: het graven van kuilen in droge gebieden. Zo vullen deze gaten zich met (regen)water en krijgt nieuwe begroeiing de gelegenheid om tot bloei te komen. Hiermee voorkom je erosie op plekken waar er geen bos is. Het is een nieuwe manier om ontbossing aan te pakken.

Het valt nog te bezien hoe effectief deze methode is. Het gaat om een droog gebied waar je nieuw leven inblaast. Iets dat op korte termijn minder oplevert dan het aanplanten van bomen op vruchtbare grond. Toch is het vergroenen van van een droog en dor gebied iets wat wij alleen maar kunnen toejuichen.

Bij Justdiggit betaal je niet voor een aantal bomen of kuilen. Je doneert zelf een bedrag naar keuze. Hierdoor is het lastig om te controleren wat jouw donatie precies oplevert.

Alternatieven voor Trees for All

Naast Trees for All in Nederland zijn er in de rest van de wereld ook organisaties die bomen planten. Hieronder lichten we er twee uit.

Onetreeplanted

Onetreeplanted is een organisatie die voor iedere gedoneerde dollar een boom plant. Daarnaast zetten ze groot in op bosbeheer. Je kunt zelf kiezen aan welk project je geld doneert. Het gaat om projecten in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Noord-Amerika.

Onetreeplanted zet projecten op in samenwerking met partners. Kosten variëren per samenwerkingspartner. Hier is een gemiddelde van gemaakt. Op basis daarvan kom je op ongeveer één dollar per boom uit. Onetreeplanted organiseert wereldwijd speciale dagen, waarop je zelf bomen kunt planten. Door vrijwilligers in te zetten is het planten van bomen veel voordeliger. Onetreeplanted is de laatste jaren flink gegroeid. Zo zijn er in 2019 al meer dan 4 miljoen bomen geplant, terwijl het in 2018 nog om ongeveer 1 miljoen bomen ging.

Reforestum

Ook Reforestum gelooft dat klimaatverandering stopt door bomen te planten en bestaande bossen goed te verzorgen. Zij helpen organisaties om bomen te planten met behulp van de blockchain. Zo is kapitaal beter te distribueren, handel je gemakkelijker in CO2-uitstoot en gaan projectkosten omlaag. Reforestum laat daarmee zien zien dat systemen zoals de blockchain van toegevoegde waarde kunnen zijn bij herbebossing. Via Reforestum kun je bos herstellen op basis van jouw persoonlijke CO2-uitstoot. Ook kun je op basis van een eigen budget bos herstellen.

Land dat geschikt is voor herbebossing heeft Reforestum op een strategische manier in kaart gebracht. Zo weet je zeker dat het planten van bomen leidt tot een bos dat langdurig CO2 opneemt. Reforestum streeft er naar om met een wereldwijde gemeenschap van "environmental warriors" voor zoveel mogelijk impact te zorgen.

foto kind dat een boom plant in de aarde

Tot slot

Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel een goed beeld van wat diverse projecten zoals die van Trees for All betekenen en waarom het zinvol is hieraan bij te dragen.

In Nederland houdt Trees for All zich al bijna 10 jaar bezig met het compenseren van CO2-uitstoot en groener maken van de wereld middels diverse bosprojecten. Dit door zowel in Nederland als in het buitenland bomen aan te planten. Zo hebben wij hier iets in Nederland aan en profiteert ook de rest van onze planeet mee.

Zoals je in dit artikel gelezen hebt zijn er verschillende kanttekeningen te maken bij het planten van bomen, maar zijn de voordelen te groot om het niet te doen.

CO2 compenseren heeft weinig nut als je niet ook de uitstoot probeert te beperken. Toch is compensatie belangrijk om je CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Daar zijn allerlei vormen in te bedenken. Belangrijk is daarbij te letten op hoeveel CO2 er daadwerkelijk gecompenseerd wordt en of dit op de zinvolle, duurzame manier gebeurt.

CO2 compensatie. Wat kun je zelf doen?

Je kunt je eigen CO2-voetafdruk kleiner maken door minder te vliegen, door te kiezen voor groene stroom, bewust om te gaan met voedsel of door je auto te laten staan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Lees elders op onze site meer tips

 

Wil je zelf ook doneren aan Trees for All? Dit doe je via deze link op de website van Trees For All.

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 uren geleden
afbeelding bij Ben jij al bekend met onze nieuwe sedumcassettes? Deze vorm van groendaken zijn ideaal voor kleinere oppervlak

Ben jij al bekend met onze nieuwe sedumcassettes? Deze vorm van groendaken zijn ideaal voor kleinere oppervlakten. Een kant-en-klaar groendak, in een handomdraai gelegd! Benieuwd hoe? Dat zie je volgende week! #woonbewust #groendak

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
1 dag geleden
afbeelding bij Nog geen idee hoe je een groendak moet aanleggen? Geen probleem! Bij onze sedumpakketten vind je een uitgebrei

Nog geen idee hoe je een groendak moet aanleggen? Geen probleem! Bij onze sedumpakketten vind je een uitgebreide stappenplan, die jou stapsgewijs door de aanleg heen loopt. Start met de juiste voorbereiding, breng vervolgens de verschillende lagen aan, bewater jouw nieuwe dak en genieten maar! #sedumdak #groendak #woonbewust

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
3 dagen geleden
afbeelding bij Met de groendak pakketten van Woonbewust heb je in een mum van tijd jouw eigen groendak. In onze webshop vind

Met de groendak pakketten van Woonbewust heb je in een mum van tijd jouw eigen groendak. In onze webshop vind je sedumpakketten die je eenvoudig kunt installeren. Binnen één dag ligt jouw sedumdak! #sedumdak #woonbewust