Privacyverklaring

Woonbewust.nl respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en/of verwerkt. We zullen deze gegevens beschermen tegen misbruik.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt bij de aanvraag van offertes of een adviesgesprek bij onze partnerbedrijven, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons relatiebestand.

Om offertes aanvragen mogelijk te maken of een adviesgesprek aan te kunnen vragen bij onze partnerbedrijven is het noodzakelijk dat u een aantal persoonsgegevens invoert en verstuurd. Deze gegevens gaan in de meeste gevallen niet verder dan uw basis NAW-gegevens en informatie benodigd voor de partnerbedrijven om een adviesgesprek te kunnen voorbereiden. Wij sturen de adviesgesprek aanvragen per direct digitaal door naar onze partnerbedrijven. Zij zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een afspraak voor een adviesgesprek te maken en daar contact met u over op te nemen.

Bescherming persoonsgegevens

Woonbewust.nl garandeert de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. We geven uw gegevens niet door aan derden, met uitzondering van de bedrijven waarbij u een of meerdere offertes of een adviesgesprek aanvraagt. Woonbewust.nl heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wanneer u een contact- of feedbackformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Veiligheid

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Wij maken voor de beveiliging van de aan ons verstrekte gegevens gebruik van diverse veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of deze gegevens misbruiken.

Cookies

Woonbewust.nl gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen of bijvoorbeeld het gebruik van de website te vergemakkelijken.

We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en voor functionaliteiten zoals formulieren en voor sites als Youtube en social media websites. Ook gebruiken wij Google Analytics. U kunt er voor kiezen om (individuele) cookies en advertenties te blokkeren. Dit kan via de voorkeuren in uw browser (Do Not Track) of met browserextensies zoals Adblock voor Firefox. Het blokkeren van cookies kan de mogelijkheden deze website beperken.

Facebook, Twitter, Google+ etc.

Op deze site kunnen koppelingen opgenomen zijn om deze website of onderdelen er van te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die onder meer wordt aangeleverd door deze netwerken zelf. Deze codes plaatsen meestal een of meerdere cookies.

Op Woonbewust.nl worden er video's geplaatst via/van diensten als YouTube en Vimeo. Ook deze sites kunnen cookies op uw computer plaatsen. Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van deze diensten op de website van de betreffende aanbieders.

Op de gegevens die derden via ons verzamelen (advertenties, statistieken) hebben wij geen invloed en wij kunnen dus niets garanderen over het privacybeleid van deze derden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, om zo onze dienstverlening aan de bezoeker verder te kunnen verbeteren. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben bij de instellingen van Google Analytics aangegeven dat Google de verkregen analytics informatie uitsluitend voor (andere) Google diensten mag gebruiken.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u persoonlijke gegevens naar ons heeft verzonden, heeft u mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de door u aan ons verstrekte informatie onjuistheden bevat, kunt u ons per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid of onze handelswijze op het gebied van informatievergaring, verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen via contact@woonbewust.nl.

Laatst gewijzigd: