icon switch to dark mode icon switch to normal mode

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH-subsidie) wordt ook wel de isolatie subsidie genoemd. Met deze subsidie en een pakket aan extra maatregelen is de overheid gebrand op het behalen van internationale afspraken rondom duurzaamheid. Iets waar je als woningbezitter enorm van mee kunt profiteren. In dit artikel hebben we het over de achtergronden van deze SEEH-subsidie, welke voorwaarden er anno 2020 voor deze subsidie gelden en hoe je het geld kunt krijgen.

Wat is de SEEH-subsidie?

De Nederlandse overheid en Europese Unie vinden het belangrijk dat aan duurzaamheids­doelstellingen wordt voldaan. Door het besparen van energie kan veel CO2-reductie behaald worden. Het is dan ook niet vreemd dat er een subsidie voor isolerende maatregelen in het leven is geroepen. Door je woning beter te isoleren is veel CO2-uitstoot te voorkomen.

Korte uitleg SEEH voor eigenaar én bewoner (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Heb je vanaf 15 augustus 2019 twee of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uit laten voeren? Dan kun je waarschijnlijk een beroep doen op de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Deze subsidie is voor de eigenaar én bewoner van een woning. Hiermee kun je tot 30% van de isolatiekosten terug krijgen.

Je kunt deze subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als je aan de hiervoor geldende voorwaarden voldoet.

Sinds 2 september 2019 is het mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Deze subsidie is geldig tot en met december 2020. De verwachting is dat er ook na 2020 een subsidie beschikbaar blijft voor isolatiemaatregelen. De regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt dan namelijk samengevoegd met de SEEH subsidie.

De SEEH is een landelijke subsidieregeling. Bijzonder aan deze subsidie is dat je deze regeling kunt combineren met andere subsidies. Denk aan subsidie van de gemeente, provincie of Europese Unie. Ook kun je een SEEH-subsidie combineren met de gunstige Energiebespaarlening.

De SEEH-subsidie is aan te vragen via een formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Afbeelding als illustratie bij artikel SEEH: Subsidie voor isolatie­maatregelen in 2020
De SEEH-subsidie mag worden gecombineerd met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds

Vraag je via Woonbewust een adviesgesprek aan? Dan kan de bij ons aangesloten service partner je ook helpen bij de aanvraag van deze subsidie. Op deze manier weet je zeker dat het aanvraagproces goed verloopt en je niet alles zelf hoeft uit te zoeken.

Vereniging van eigenaren

Je kunt deze subsidie uitsluitend krijgen als je zelf eigenaar van het huis bent en er ook zelf woont. Is er een Vereniging van Eigenaar (VvE) in het appartement waar je woont? In dat geval kun je ook voor de subsidieregeling voor VvE’s kiezen. Hierin maak je een keuze. Je kunt slechts aanspraak maken op een van de twee regelingen.

SEEH Subsidieplafond

Voor de SEEH voor eigenaar én bewoner is het subsidieplafond van deze subsidie vastgesteld op €84 miljoen. Dit budget is bestemd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Op de website van de RVO kun je zien hoeveel al van dit budget is gebruikt.

Tot en met 2022 is er daarnaast een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar voor VvE’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Dit is een aparte pot waar je in sommige gevallen op terug kunt vallen als de pot voor eigenaar-bewoners leeg is (en indien je onder een VvE valt).

Update SEEH subsidie 2021

Voor 2021 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de SEEH subsidie.

 • De minister heeft de subsidiebedragen tijdelijk verhoogd voor de regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10%, tot ongeveer 30% van de investeringskosten (voorheen 20%).
 • De subsidie kan nu meerdere keren worden aangevraagd. De eis van minimaal maatregelen per keer blijft hierbij aanwezig. Een andere eis is dat het bij een tweede aanvraag om andere isolatiemaatregelen gaat. Je kunt dus maar eenmalig subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld bodemisolatie.
 • De SEEH is toegankelijker gemaakt voor gemengde verenigingen van eigenaren, waarin zowel koop- als huurwoningen zitten.
 • Vanaf 1 januari volgend jaar worden de SEEH subsidie en de ISDE-subsidie, voor zonneboilers en warmtepompen, samengevoegd. Er zal dan één subsidiepot overblijven. Het totale budget hiervan is kleiner. In plaats van totaal 180 miljoen euro, zal dit 115 miljoen euro worden.
 • Eind 2020 zullen ook de voorwaarden voor de SEEH subsidie veranderen. Zodra dit bekend is, zullen wij deze in dit artikel updaten.

Welke energiebesparende maatregelen vallen binnen de SEEH?

Hieronder kun je de isolatiemaatregelen vinden die binnen de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis vallen. De onderstaande tabel geeft een idee van de mogelijkheden.

Maatregel Subsidie per m2
Triple glas met isolerend kozijn €100
HR++ glas €35
Isolatie spouwmuur €5
Gevelisolatie €25
Vloerisolatie €7
Vloer van zolder isoleren €5
Bodemisolatie €4
Dakisolatie €20

Meer informatie over de energiebesparende isolatiemaatregelen.

Extra maatregelen

Wanneer je aanspraak maakt op de SEEH-subsidie (en je dus twee of meer energiebesparende maatregelen laat uitvoeren) kun je ook een extra subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Het gaat om de maatregelen in deze onderstaande tabel:

Maatregel Subsidie
Slimme thermostaat of energieverbruiksmanager €100
Waterzijdig inregelen van verwarmingssysteem €60
CO2-gestuurd ventilatiesysteem 20% van de kosten.
Max. €800
Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) met een rendement van minimaal 90% 20% van de kosten.
Max. €800
Isolerende buitendeur  €80 per m2

Meer informatie over de aanvullende energiebesparende maatregelen.

Subsidie voor maatwerkadvies

Je kunt €150 terug krijgen als er maatwerkadvies plaatsvindt door een Energieprestatie-adviseur (EPA). Dit maatwerkadviesrapport maakt duidelijk welke maatregelen zinvol zijn voor jouw woning. Deze vergoeding kun je alleen krijgen als dit advies door een gecertificeerde adviseur wordt uitgevoerd. Alle gecertificeerde adviseurs kun je terugvinden in een lijst op www.qbisnl.nl.

Meer informatie over subsidie voor een maatwerkadviesrapport.

Wat zijn voorwaarden voor SEEH-subsidie?

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen. Schakel een specialist in om er zeker van te zijn dat je ook daadwerkelijk aan deze voorwaarden voldoet.

Voorwaarden SEEH Subsidie voor eigenaar en bewoner:

 1. Je kunt aanspraak maken op de SEEH-subsidie wanneer je eigenaar van een woning én hoofdbewoner bent. Dit betekent dat je jouw woning niet aan iemand anders mag verhuren.
 2. Je kunt alleen SEEH-subsidie ontvangen als je de isolatiemaatregelen door een (installatie)bedrijf laat uitvoeren. Niet wanneer er door de bewoner zelf maatregelen worden uitgevoerd.
 3. Onder de subsidie vallen uitsluitend isolatiemaatregelen die op 15 augustus 2019 of daarna zijn uitgevoerd.
 4. Er moeten minimaal twee of meer isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd (zie tabel hierboven voor een opsomming van de maatregelen).
 5. Deze isolatiemaatregelen zijn alleen geldig als ze aan de geëiste isolatiewaarden voldoen.
 6. Er is een minimaal aantal vierkante meters dat per maatregel geïsoleerd moet worden. Dit verschilt per woningtype. Wanneer alle vloeren, de gehele gevel, alle ramen of het hele dak wordt geïsoleerd voldoe je hier ook aan, ook al valt het totaal aantal vierkante meters lager uit dan de norm voorschrijft.
 7. Een SEEH-subsidie kun je per woning slechts eenmaal aanvragen. Wanneer je meerdere isolatiemaatregelen laat uitvoeren is het dus van belang dat al deze maatregelen in één subsidieaanvraag verwerkt worden. Heeft de vorige eigenaar van jouw woning een SEEH-subsidieaanvraag toegekend gekregen? Dan kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de SEEH-subsidie.
  • Update: Per 1 september 2020 is het mogelijk om meerdere keren een SEEH-subsidieaanvraag in te dienen. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je minimaal 2 andere isolatiemaatregelen laat uitvoeren, dan de maatregelen van de eerste aanvraag.
 8. Je kunt pas subsidie aanvragen wanneer de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 9. De SEEH-subsidie is niet van toepassing als het om nieuwbouw of een aanbouw gaat. Isolatiemaatregelen toepassen en aanspraak maken op subsidie is alleen mogelijk voor een bestaande woning.

Meer informatie over de voorwaarden en criteria.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Je kunt maximaal €10.000 SEEH-subsidie per woning ontvangen. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal €15.000 wanneer je kiest voor het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP).

Extra bonusbedrag Zeer Energiezuinig Pakket

Maak je jouw woning zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal? Dan kun je subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket. Dan wordt er een bonus-subsidie van €4000,- uitgekeerd. Dit komt bovenop de SEEH-subsidie die je sowieso al ontvangt. Hiervoor gelden wel extra kwaliteitseisen.

Per woningtype is berekend wat een isolatiemaatregel kost en hoeveel subsidie je daarvoor krijgt.

Hieronder vind je per woningtype een aantal rekenvoorbeelden.

Vrijstaande woning

Wil je weten hoeveel subsidie je kunt krijgen als er isolerende maatregelen voor een vrijstaande woning worden uitgevoerd? Raadpleeg dan de onderstaande tabel voor een indicatie.

Isolatiemaatregel Schatting kosten SEEH-subsidie
Schuin dak isoleren €8.400 €1.300
Vloerisolatie €2.800 €600
Spouwmuur isoleren €3.100 €750
HR++ glas €4.700 €750

Hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning

Benieuwd naar hoeveel subsidie je kunt krijgen voor isolerende maatregelen aan een hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning? Raadpleeg dan de onderstaande tabel voor een indicatie.

Isolatiemaatregel Schatting kosten SEEH-subsidie
Schuin dak isoleren €4.700 €1.300
Vloerisolatie €1.600 €350
Spouwmuur isoleren €2.100 €500
HR++ glas €3500 €750

Rijtjeshuis of tussenwoning

Nieuwsgierig naar hoeveel subsidie je krijgt voor isolerende maatregelen aan een rijtjeshuis of tussenwoning? Raadpleeg dan de onderstaande tabel voor een indicatie.

Isolatiemaatregel Schatting kosten SEEH-subsidie
Schuin dak isoleren €4.100 €1.200
Vloerisolatie 1.400 €310
Spouwmuur isoleren €800 €200
HR++ glas €3.100 €650

SEEH-subsidie aanvragen

Ben je er klaar voor om isolatiemaatregelen uit te laten voeren? En weet je zeker dat je aan de voorwaarden en criteria voldoet? Dan kun je - nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald - de SEEH subsidie aanvragen. Er is geen speciale termijn waarbinnen je de subsidie aangevraagd moet hebben. Meestal doe je dit direct nadat isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.

Een SEEH-subsidie kun je aanvragen via de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Hoe werkt het aanvraagproces?

Tijdens de subsidieaanvraag vul je onder andere in om welke isolatiemaatregelen het exact gaat. Ook wordt gevraagd of het om een Zeer Energiezuinig Pakket gaat. Stuur een zogenaamd uitvoerdersformulier mee en de factuur waarop werkzaamheden staan. Het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet dit uitvoerdersformulier invullen, zo is te zien welke maatregelen er precies zijn uitgevoerd. De isolatiewaarde en oppervlakte van maatregelen staan daarop ook geformuleerd. Dit formulier moet worden ondertekend en begeleid met scherpe foto’s die tijdens de bouw genomen zijn.

SEEH-subsidie aanvragen via de VvE

Je kunt de SEEH-subsidie ook aanvragen wanneer je eigenaar bent van een appartement, flat, etagewoning, portiekwoning of andere woningen die niet onder de hierboven genoemde types vallen. Ook als jouw woning voorheen één woning was en nu in meerdere lagen is opgebouwd, gaat het om een etagewoning.

Wanneer er een VvE voor het appartement is kun je ook kiezen voor een SEEH-subsidie vanuit de VvE. Per woning kun je slechts vanuit één rol subsidie aanvragen. Als lid van jouw VvE of als eigenaar-bewoner. Ook een VvE wordt verplicht om minimaal twee grote isolatiemaatregelen te nemen. Daarnaast is er een subsidie voor de begeleiding van het proces en een energieadvies. Vergelijkbaar met de subsidie voor het maatwerkadvies dat voor een eigenaar-bewoner geldt.

Meer informatie over een SEEH aanvraag als VvE.

Hoelang duurt het voordat een SEEH-subsidie wordt toegekend?

Wanneer jouw aanvraag is ontvangen krijg je daar direct een ontvangstbevestiging per e-mail van. Het duurt uiterlijk 13 weken voordat je per post een inhoudelijke reactie op jouw aanvraag krijgt. Vervolgens weet je direct of jouw subsidie is toegekend.

De RVO heeft het recht om jouw woning achteraf te controleren op uitgevoerde isolatiemaatregelen en mag onderzoeken of deze aan de daarvoor gestelde eisen voldoen.

Tot wanneer kun je de SEEH-subsidie aanvragen?

Deze Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is aan te vragen t/m 31 december 2020. Gelukkig is het zo dat er na 2020 ook nog subsidie beschikbaar is voor isolatiemaatregelen. Na 2020 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) namelijk uitgebreid met isolatiesubsidies.

Achtergrond:
Naar verwachting zijn er tot 2030 subsidiemiddelen beschikbaar voor isolatie. Minister Wiebes heeft dit gemeld in een Kamerbrief die over het definitieve Klimaatakkoord gaat. Hierin staat dat we vanaf 2021 ook op subsidie mogen rekenen binnen de ISDE-regeling. Er komt een subsidieregeling van €100 miljoen beschikbaar. Dit komt neer op een verbreding van de lopende ISDE-regeling. Daarin wordt uiteraard wel rekening gehouden met lopende evaluaties. Al deze maatregelen zijn gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen, waardoor de energierekening van huishoudens verlaagd wordt.

Tot slot: de belangrijkste aandachtspunten samengevat

 • Heb je na 15 augustus 2019 twee energiebesparende isolatiemaatregelen uit laten voeren? En ben je eigenaar en tevens bewoner van jouw woning? Voor energiebesparende maatregelen kun je een Subsidie Energiebesparing Eigen Huis ontvangen.
 • Voor het toekennen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Het is belangrijk deze goed door te nemen, voordat je de subsidie aanvraagt.
 • Je kunt maximaal €10.000 SEEH-subsidie per woning ontvangen. Als je kiest voor een Zeer Energiezuinig Pakket, kun je een bonusbedrag van €4.000 krijgen.
 • Je kunt €150 vergoed krijgen voor maatwerkadvies, indien dit wordt gedaan door een Energieprestatie-adviseur (EPA). Dit maatwerkadvies maakt het duidelijk welke maatregelen er zinvol voor jouw woning zijn.
 • Deze Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is aan te vragen t/m 31 december 2020.
 • De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis en de bonus voor een Zeer Energiezuinig Pakket mogen worden gecombineerd met andere subsidies. Bijvoorbeeld met de Energiebespaarlening.
 • De SEEH-subsidie per woning meerdere keren aan te vragen, onder de voorwaarde dat het gaat om verschillende isolatie­maatregelen.

Hulp bij subsidie aanvraag

Geen zin in gedoe bij het aanvragen van de SEEH-subsidie of bij het uitzoeken van alle voorwaarden? Vraag via Woonbewust een adviesgesprek aan en je kunt gebruik maken van een gratis subsidieservice. Onze service partners kijken samen met jou naar de subsidiemogelijkheden en na uitvoering van de werkzaamheden verzorgen ze de SEEH-subsidie aanvraag voor je.

Begin nu met duurzaam wonen en doorloop de Woonbewust Woningscan! In de Woningscan laten we zien welke subsidies er voor jou van toepassing zijn. Daarnaast tonen we welke maatregelen interessant zijn voor jouw woning en wat deze maatregelen kosten en opleveren. Tenslotte kun je ook een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aanvragen.

Start woningscan
external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
1 week geleden

Van alle Nederlandse woningen wordt op dit moment 11,1 procent verwarmd door iets anders dan een cv-ketel en dat aandeel groeit snel. Dat concludeert energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon) op basis van eigen onderzoek. Purmerend is de gemeente met de meeste aardgasvrije huizen.

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
3 weken geleden
afbeelding bij Wie aan de slag wil om zijn huis comfortabel en energiezuinig te maken, kan veel leren van de meer dan 1.600 e

Wie aan de slag wil om zijn huis comfortabel en energiezuinig te maken, kan veel leren van de meer dan 1.600 ervaringsverhalen op de Nationale Duurzame Huizen Route. Nieuw dit jaar zijn de videogesprekken. Van 7 november tot 15 december geven huiseigenaren en huurders uit alle delen van Nederland via videoverbinding uitleg over de duurzame maatregelen in hun woning.  Inschrijven voor een online bezoek kan sinds 31 oktober via http://www.duurzamehuizenroute.nl. Er is plek voor maximaal 8 bezoekers per ontmoeting.

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
1 maand geleden

De komende jaren komen er in ons land veel zonnepanelen en windmolens bij, om groene stroom op te wekken en de uitstoot van CO2 te verminderen. Zo kunnen we voorkomen dat het klimaat nog meer van slag raakt, want dat is ongunstig voor ons. Waar komen die zonnepanelen en windmolens eigenlijk? RTL Nieuws maakte dit overzicht.

Begin direct met besparen

Doe de gratis woningscan en kijk welke slimme maatregelen passen bij jouw woning!

Aangesloten organisaties
Vergelijk via Woonbewust offertes bij meer dan 60 installatie­bedrijven

Logo VoltaSolar
Logo Iso Profs
Logo Nederland Isoleert
Logo Milieu Centraal
Logo Zonvoornop
Logo Nederlandse Zonnepanelen Unie
Logo Compleet Duurzaam
Logo Isolatie Centraal