icon switch to dark mode icon switch to normal mode

Een hoger energielabel kan de waarde van je huis aanzienlijk verhogen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. In dit artikel bespreken we een aantal mogelijkheden waarmee je je huis duurzaam kan verbeteren, om zo je energielabel en uiteindelijk de woningwaarde te verhogen.

Energielabel & woningwaarde

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een definitief energielabel sinds 2015 verplicht. De hoogte van het  energielabel hangt af van de duurzame maatregelen die zijn getroffen voor de woning.

Het label loopt van G (rood) naar A (groen), waarbij A energieneutraal is. Dat wil zeggen, een woning die meer of evenveel energie opwekt als dat er wordt verbruikt. G staat voor een woning die een zeer hoog verbruik heeft en dus schadelijker voor het milieu is en een relatief hoge energierekening heeft. 

Voorlopig en definitief energielabel

Elke woning in Nederland heeft een voorlopige indicatie gekregen. Dit indicatieve energielabel kan lager liggen dan de werkelijke energiezuinigheid van een huis. Het definitieve energielabel moet door huiseigenaren zelf worden aangevraagd. Dit gebeurt in de praktijk vaak pas bij de verkoop. 60% van de voorlopige energielabels is lager dan het uiteindelijk geregistreerde energielabel. Het aanvragen van een definitief energielabel loont dus de moeite.

Voor aanstaande kopers is het energielabel een goede indicatie voor de hoogte van toekomstige energiekosten van de woning. Daarnaast biedt het inzicht in hoe energiezuinig en milieuvervuilend een woning is. Daarbij geeft het label ook een indicatie of er nog veel maatregelen getroffen kunnen worden om het huis energiezuiniger te maken.

Invloed op de waarde van je huis

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de hoogte van het energielabel een grote invloed heeft op de verkoopwaarde van een huis. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Maastricht. De waardestijging van de woning kan oplopen tot wel 16%. Gunstig gelabelde A-woningen verkopen daarnaast 80 dagen sneller, in vergelijking tot een woning met een D-label.

Ook het in 2018 uitgevoerde onderzoek door technologiebedrijf Calcasa heeft uitgewezen dat een hoger energielabel tot een gemiddelde prijsstijging van 2% van de verkoopwaarde zorgt. Dit onderzoek laat zien dat woningen met een A-label ruim 12.000 euro meer opbrengen dan vergelijkbare woningen met een D-label. Voor een huis met een G-label betalen kopers zelfs 13% minder dan voor een vergelijkbare woning met label D.

Je ziet in deze onderzoeken dat vooral de ongunstige labels grote invloed hebben op de prijs. Een ongunstig G-label kan een woning soms wel 15.000 euro minder laten opleveren. Daarnaast staan woningen met lage labels aanzienlijk langer te koop dan woningen met een A-, B- of C-label.

De impact van een energielabel op de woningwaarde verschilt wel van regio tot regio. Dit komt vooral door belangrijke andere factoren die de waarde van een woning bepalen, zoals woningkrapte en de locatie. Zo zie je ook terug in cijfers van vastgoed onderzoeker Altum AI.

illustratie energielabels voor amsterdam, rotterdam, utrecht, den haag en eindhoven (grafieken)
De woningwaardestijging bij een verbetering van het energielabel naar A voor vijf grote steden. Afbeelding © Altum AI

Verhogen van het energielabel

Om in aanmerking te komen voor een verhoging van je energielabel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Bekijk eerst welk (definitief) energielabel jouw huis heeft. Na het toepassen van duurzame energiebesparende maatregelen en goedkeuring door een onafhankelijke expert, kun je je label laten wijzigen. Dit kun je online doen via de site energielabelvoorwoningen.nl. Een definitief energielabel heeft een geldigheid van maximaal 10 jaar.

Ook als je je huis niet wilt verkopen heeft een hoger energielabel voordelen. Een energiezuinig huis levert heeft alleen een lager energieverbruik, maar creëert ook meer wooncomfort en zorgt voor minder CO2 uitstoot. Effecten die uiteraard ook meewegen bij de verkoopbaarheid en dus woningwaarde.

Welke maatregelen leveren rendement op?

Het hoogste energielabel behaal je met een energieneutrale woning met nul op de meter. Je woont dan duurzaam, omdat je zelf de energie opwekt die nodig is voor verwarming, apparaten, warm water etc.

De maatregelen die het meeste invloed hebben op het energielabel, zijn dus de maatregelen die het meeste rendement opleveren als het gaat om energiebesparing of -opbrengst. In de afbeelding van Milieu Centraal hieronder zie je welke stappen je het beste kunt nemen om tot een energielabel A te komen.

afbeelding met stappen/maatregelen van energielabel g naar a
Afbeelding © Milieu Centraal

Isolatie van je woning

De eerste stap bij het verhogen van je energielabel is het goed isoleren van je woning. Met het isoleren van je woning blijft de warme lucht in het huis tijdens de koudere maanden, waardoor je minder hoeft te verwarmen. Daar staat tegenover dat in de zomer de warmte niet kan doordringen in de woning, het dus koel blijft en een eventuele airco minder vaak aan hoeft.

Isolatie kan zowel aan de binnenzijde, als aan de buitenzijde van een woning worden aangebracht. Meestal levert spouwmuurisolatie het meeste op, zeker bij oudere woningen. De kosten voor de aanleg heb je gemiddeld in 3 tot 4 jaar terugverdiend. Het rendement kan oplopen tot wel 11-12%, wanneer je het vergelijkt met een spaarrekening. Heb je een woning zonder spouw? Dan kun je aan de buitenzijde gevelisolatie aanbrengen.

Een dak zonder isolatie is een van de grootste energie­verspillers in huis. Dus ook dakisolatie is een zeer interessante optie. Bij een hoekwoning bespaar je met een goed geïsoleerd dak zo'n € 700 per jaar. Het kost je € 950 aan materialen als je het zelf doet en € 4300 als je het werk uitbesteedt.

Wanneer je het dak en de muren hebt geïsoleerd is de vloer aan de beurt. Met goede vloerisolatie bespaar je op jaarbasis gemiddeld 330 m3 / €210 aan gas. Welke vorm van vloerisolatie het beste is, is afhankelijk van de vloer die er reeds ligt. Als het mogelijk is om de onderkant van je vloer extra te isoleren, kost je dit ongeveer €1500. Wanneer je het grondig en goed aan wilt pakken, kies dan voor beton storten.

En breng dan meteen vloerverwarming aan. Ideaal om op een energiezuinige manier de temperatuur in huis constant te houden.

Door goede isolatie van je huis kun je dus flink bezuinigen op je maandlasten en je energielabel met een aantal stappen verhogen. Naast het extra wooncomfort wat je direct na isolatie al ervaart, verhoog je met woningisolatie dus ook de waarde en verkoopbaarheid van je woning aanzienlijk.

Zonnepanelen

Ook door zonnepanelen te plaatsen kun je het energielabel verbeteren. Het energielabel van een woning wordt namelijk bepaald aan de hand van de Energie-Index (EI). Hoe meer zonnepanelen je plaatst in verhouding tot de "omvang" van de woning. Hoe lager dit getal en hoe hoger je energielabel zal uitvallen.

Met omvang van de woning bedoelen we hier het woonoppervlakte en het oppervlakte grenzend aan de bodem of buitenlucht. Dit heeft tot gevolg dat 15 zonnepanelen een veel grotere impact op het energielabel hebben bij een tussenwoning, dan bij een vrijstaande woning.

Voor de toekenning van een hoger energielabel kijkt de overheid voornamelijk naar de oppervlakte van de zonnepanelen. Het vermogen van de zonnepanelen speelt dus geen rol.

Huizen met zonnepanelen doen het beter

Onderzoek van TIAS School for Business and Society uit 2016 wijst uit dat consumenten een voorkeur hebben voor huizen met zonnepanelen. Woningen met zonnepanelen zijn bovendien ook vaak duurder bij de verkoop. Bij dit onderzoek zijn 2351 woningen met zonnepanelen vergeleken met 21.592 woningen zonder zonnepanelen. Hier kwam een gemiddelde meerwaarde uit van €7456 per installatie. Het onderzoek laat zien dat de zonnepanelen hun waarde dus grotendeels kunnen behouden bij woningverkoop.

Wanneer je dak geschikt is en je overgaat tot de installatie van zonnepanelen, kijk dan vooraf goed hoeveel energie je verwacht te gebruiken. Nu én in de toekomst. Want die toekomstige elektrische auto, warmtepomp, vloerverwarming of gezinsuitbreiding vraagt straks ook de nodige extra elektriciteit.

Ramen, kozijnen en deuren

Ook via slecht geïsoleerde ramen, kozijnen en buitendeuren kun je veel warmte verliezen. Woningen met enkel glas of slecht afgesloten ramen kunnen via deze weg wel 15% van hun energie verliezen. Dit betekent extra energieverbruik en hoge stookkosten. Daarnaast kan een tochtige woning zeer onaangenaam zijn. Het maakt voor een energielabel veel uit of je enkel, dubbel of triple glas in je woning hebt.

Oudere woningen kunnen nog enkel glas hebben, hoewel dit niet heel veel meer zal voorkomen. Wil je toch enkel glas laten isoleren, ga dan direct voor driedubbelglas (HR+++) en nieuwe kozijnen. HR+++ (ook wel triple glas genoemd) is niet veel duurder dan gewoon dubbel glas, maar de isolatiewaarden zijn veel beter.  Op deze manier kun je de investering binnen 5 tot 10 jaar weer terugverdienen.

Vanaf ongeveer de jaren '70-80 worden huizen standaard voorzien van dubbel glas. Het is wel zo dat het tegenwoordige dubbel glas een stuk beter isoleert, dan het glas van 50 jaar geleden. Heb je dus nog oud dubbel glas? Ook dan kan het de moeite waard zijn om dit te vervangen. Zeker als je ook direct de kozijnen gaat vervangen.

De impact op je energieverbruik is bij het vervangen van oud dubbel glas uiteraard minder groot dan wanneer je enkel glas vervangt. Het extra comfort (minder tocht, minder lawaai van buiten) kan dit toch een interessante investering maken. Zeker wanneer je gebruik kan maken van subsidies zoals de SEEH.

Kozijnen en deuren

Zijn je kozijnen of deuren ook aan vervanging toe? Kies dan direct voor isolerende kozijnen en deuren. Met isolerende kozijnen met een isolatiewaarde (U-waarde) van 1,3 of lager verlies je 50% minder warmte dan met gewone kozijnen.

Zorg er voor dat kieren goed worden afgesloten. Vergeet ook niet ventilatieroosters aan te brengen, om de schone luchttoevoer in huis te behouden. Kies tot slot voor een meerpuntssluiting bij  deuren en ramen die open kunnen. Deze zorgen ervoor dat het raam of de deur op meer dan 1 plek sluit, waardoor je minder kieren en dus geen tocht hebt.

Duurzame warmte

Nederland stapt af van het aardgas. Dus zullen we voor het verarmen van de woning alternatieven moeten aanleggen. Bijvoorbeeld met behulp van de zon. Pas wanneer je woning goed is geïsoleerd heeft het zin om naar duurzame bronnen van warmte te kijken.

Warmtepomp

Bij een warmtepomp wordt de woning verwarmd door warmte uit de lucht, bodem of grondwater te winnen. Een (hybride) warmtepomp zorgt voor een enorme reductie in gasverbruik, maar kost ook energie. Heb je een volledig elektrische warmtepomp? Dan heb je helemaal geen gas meer nodig. Wanneer je zonnepanelen op je dak hebt, dan kan de opbrengst hiervan de warmtepomp opladen. 

De aanschaf van een warmtepomp is alleen interessant als je woning al goed geïsoleerd is. Je CO2 uitstoot kun je er wel met 60% mee verminderen. Daar staat tegenover dat een warmtepomp een flinke investering is, van al snel €10.000 euro. Ga je voor een warmtepomp, kijk dan ook naar de mogelijkheden voor lage temperatuur verwarming (LTV).

Zonneboiler

Als duurzaam alternatief voor aardgas kan ook gekozen worden voor een zonneboiler. Bij het gebruik van een zonneboiler wordt door middel van zonnecollectoren op het dak het tapwater verwarmd. Daarmee kan bijvoorbeeld gedoucht worden. Op minder zonnige dagen kan een kleine HR-ketel als extra verwarmer worden gebruikt.

Een zonneboiler is met name interessant als je dak groot genoeg is (want ze moeten naast je gewone zonnepanelen). Daarnaast betaalt een zonneboiler zich ook pas echt uit bij grotere huishoudens met kinderen. Een huishouden van 4 personen bespaart met een zonneboiler jaarlijks zo'n 180 m3 gas.

De aanschaf van zowel een warmtepomp als een zonneboiler kan interessant zijn wanneer je in aanmerking komt voor subsidie. Meer over subsidies voor het verduurzamen van je huis lees je verderop in dit artikel.

Groene daken

Is je huis volledig energieneutraal en is je energielabel opgewaardeerd naar een A-label? Dan kun je de waarde van je woning nog extra verhogen met een groen dak of een groene tuin.

Een groen dak is niet alleen aantrekkelijk voor het oog, maar heeft daarnaast ook veel duurzame voordelen. Een groen dak houdt tijdens warme zomers warmte van buiten tegen en zorgt voor verkoeling. Daarnaast zorgt het voor een gereguleerde afwatering naar het riool, omdat de vegetatie het regenwater gereguleerd opvangt. Tot slot helpt een groen dak bij het verbeteren van je omgeving. Planten nemen fijnstof en CO2 op, maar je biedt ook een fijne groene omgeving voor allerlei dieren.

Groen heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect en de bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiële voordelen.

4-8% waardestijging

De verkoopwaarde van een woning in een groene omgeving kan wel 4 tot 8% hoger zijn, dan dat van een vergelijkbare woning in een grijze omgeving. Zo valt te lezen in een factsheet van de Green Deal Groene Daken (PDF). Dus niet alleen jij, maar ook je buren hebben voordeel als jij een groen dak laat aanleggen.

Maar er zijn meer financiële voordelen van een groen dak. Zo verdubbelt bijvoorbeeld de levensduur van een plat dak bij vergroening. Dankzij de groene laag op je dak is het dak namelijk beschermd tegen UV-straling en andere weersinvloeden. Daardoor gaat je dak 2 tot 3 keer langer mee en dalen kosten voor aanleg en onderhoud over een periode van 50 jaar met 26%.

Ook blijkt uit onderzoek dat een groene onderlaag onder je zonnepanelen het rendement van je panelen tot wel 6% kan verhogen. Zonnepanelen werken op een groendak efficiënter, doordat de vegetatielaag de lucht onder de panelen tot wel enkele graden omlaag kan brengen. We adviseren je deze combinatie altijd aan te laten leggen door een professional.

Dankzij allerlei lokale subsidies kan de aanleg van een groendak ook zeer voordelig zijn. Waardoor je in sommige gemeenten al voor een paar honderd euro je garage kan voorzien van een mooie laag sedumplanten. Je dak moet hier echter wel voor geschikt zijn. Laat de staat van het dak en je dakconstructie dus altijd door een expert vooraf controleren.

Duurzame maatregelen financieren

Een huis met een laag energielabel kan dus een veel lagere verkoopprijs hebben dan een woning met een A-label. Een woning die nog flink verduurzaamd moet worden is daarom een interessante investering.

De gehele woning in één keer energieneutraal maken heeft een aantal voordelen. Zo kun je alle maatregelen beter op elkaar afstemmen en je zit maar eenmalig in de troep van een verbouwing. De kosten om een bestaande woning naar volledig energieneutraal te verbouwen zijn echter behoorlijk fors.

Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om hiervoor een financiering te regelen. Daarnaast stimuleert de Nederlandse overheid het verduurzamen van woningen. Daardoor zijn er verschillende manieren om de aanpassingen aan je woning relatief voordelig te financieren.

Een hogere of tweede hypotheek

Standaard mag een hypotheek­verstrekker anno 2020 een maximale hypotheek verstrekken van 100% van de woningwaarde. Wanneer je kunt aantonen dat je een hypotheekverhoging wilt gebruiken voor het energiezuiniger of energieneutraal maken van je woning, kun je dankzij het Energiebespaarbudget tot 106% van de woningwaarde lenen. Eis hierbij is dat je voldoende financiële draagkracht hebt en het een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie betreft.

De bank zet dan het extra bedrag in een depot en controleert of je het bedrag ook daadwerkelijk besteedt aan verduurzamende maatregelen. Maatregelen die hieronder vallen zijn zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR beglazing en HR ketels. Een voordeel van deze mogelijkheid is dat je bij het afsluiten van de hypotheek nog niet hoeft te beslissen welke maatregelen je wilt laten uitvoeren.

Een duurzame lening aangaan

Wanneer je al een koophuis hebt en je je hypotheek niet wilt aanpassen kan een duurzame lening een mogelijkheid zijn. Hiervoor zijn tegenwoordig diverse leningen aanwezig, met vaak gunstige rentes. We noemen er een paar:

 • Je kunt tot 25.000 euro lenen met een Energiebespaarlening, die wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds. Als je van plan bent je huis volledig energieneutraal te maken, kun je zelfs tot 65.000 euro lenen. Met deze lening kun je 17 verschillende besparende maatregelen financieren, tegen aantrekkelijke rentes. Deze lening kan worden verkregen naast de SEEH subsidieregeling.
 • Met een Duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kun je een lening van €2500 tot €25.000 euro aangaan voor het financieren van energiebesparende maatregelen in en aan je woning. De voorwaarden voor deze lening verschillen per gemeente. Kijk op de website van de Energiesubsidiewijzer of jouw gemeente deze lening aanbiedt.
 • Ook via GreenLoans, een onderdeel van ABN AMRO, kun je een voordelige persoonlijk lening krijgen voor maatregelen als zonnepanelen, zonneboilers, isolatie, warmtepompen en extra isolerende ramen, deuren of kozijnen. Alternatieven bij andere banken zijn de Triodos Hypotheek voor duurzame woningen, ASN Duurzaam Wonen Hypotheek en de Duurzaamheidslening eigen woning Rabobank.

Rentekorting

Sommige geldverstrekkers geven een korting op de rente wanneer je de lening gebruikt voor het energiezuiniger maken van je woning. In veel gevallen kun je ook met een bestaande lening hiervoor in aanmerking komen, indien je energielabel omhoog is gegaan. Het kan dus interessant zijn dit na te vragen bij je bank.

Vind je het lastig om een keuze te maken? Schakel eventueel een financieel adviseur in, die je kan helpen om alle voor en nadelen op een rij te zetten.

Gebruik maken van subsidies

Gemeenten en de Rijksoverheid bieden diverse subsidies aan om het energiezuiniger maken van huizen te versnellen. Op de Energiesubsidiewijzer website kun je precies zien welke subsidies er in jouw gemeente of provincie beschikbaar zijn.

De belangrijkste landelijke subsidies van dit moment zijn:

 • Met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kun je als eigenaar én bewoner van een woning subsidie krijgen wanneer je minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laat uitvoeren (je mag het dus niet zelf uitvoeren). Het gaat hierbij voornamelijk om isolerende maatregelen zoals hoogrendementsglas en woningisolatie. Hiermee kun je tot wel € 10.000 gesubsidieerd krijgen. Ga je voor een energiezuinig pakket, dan bedraagt de subsidie zelfs maximaal € 15.000. Deze regeling loopt nog tot 31 december 2022.
 • Zoals je eerder in dit artikel al hebt kunnen lezen kun je voor zonneboilers en warmtepompen gebruik maken van de Subsidie voor duurzame energie (ISDE). De hoogte van het te ontvangen bedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie ervan. Meer informatie hierover vind je op de site van het RVO.

Tot slot heeft de overheid ook diverse fiscale voordelen in het leven geroepen.

 • Zo geldt voor het arbeidsloon op woningisolatie een laag btw-tarief van 9 procent. Milieu Centraal heeft berekend dat dit zo'n 1300 euro scheelt als je een eengezinswoning helemaal isoleert (vloer, dak, spouwmuur en glas).
 • Daarnaast kun je btw terugvragen op je zonnepanelen-installatie. Dit kun je doen via de site van de belastingdienst. Via deze weg kun je 21% van de kosten terug krijgen. Een voorbeeld: wanneer je 10 zonnepanelen voor €4700 hebt laten installeren, kun je ongeveer €760 euro terug krijgen.

Vaak kun je subsidies combineren met andere financieringsmogelijkheden. Je kunt dan gebruik maken van een subsidie, maar ook een duurzame lening of hypotheek afsluiten.

Het stapelen van subsidies (dus meerdere subsidies voor de zelfde maatregelen aanvragen) mag meestal niet. Een uitzondering hierop is de SEEH subsidie. Deze mag worden gecombineerd met andere subsidies, bijvoorbeeld van de provincie of gemeente.

Tot slot

In dit artikel lazen we dat het verduurzamen, of zelfs energieneutraal maken, van je woning niet alleen goed voor het milieu is. Het kan ook een interessante investering zijn, zo volgt uit diverse onderzoeken en cijfers. 

Belangrijk onderdeel van deze waardebepaling is het energielabel. Een woning met een energielabel A-levert meer op en verkoopt sneller dan een vergelijkbare woning met een laag energielabel.

Naast het verhogen van de woningwaarde heeft een energielabel nog meer voordelen:

 • Je kunt in een oogopslag zien of een woning zuinig of niet zuinig is.
 • Je kunt eenvoudig zien welke maatregelen je nog kunt nemen om de woning energiezuinig(er) te maken.
 • Omdat het energielabel is opgesteld volgens een vast protocol, kun je eenvoudig soortgelijke woningen met elkaar vergelijken als het gaat om energiezuinigheid.
 • Bij sommige kredietverstrekkers is het mogelijk om de rente van een lening te verlagen wanneer je een hoger energielabel hebt gekregen.

Wanneer je je energielabel wilt verhogen is het verstandig eerst te kijken naar isolatie. Denk aan dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. Vergeet ook niet de ramen, deuren en kozijnen. Is je huis goed geïsoleerd? Ga dan bezig met duurzame alternatieven om je woning te verwarmen zoals een warmteboiler of -pomp. De energie voor deze apparaten kun je vervolgens duurzaam opwekken met zonnepanelen.

Ook een groene omgeving draagt bij aan de verkoopbaarheid en waarde van je huis. Het aanleggen van een groen dak kan om die reden interessant zijn. Een groendak heeft daarnaast veel meer voordelen. Denk aan het verkoelen van de omgeving tijdens hete zomers, een prettig groen uitzicht, beter behoud van je dakbedekking en vertraagde waterafvoer bij hevige regenval.

Je woning helemaal verduurzamen kan flink in de kosten lopen. Gelukkig hoeft het niet in een keer. Toch loont het de moeite om alles gelijk goed aan te pakken. Je zit maar één keer in de rommel en je kunt de maatregelen goed op elkaar laten aansluiten. Bovendien zijn sommige subsidies alleen van toepassing wanneer je meerdere maatregelen laat uitvoeren.

De kosten voor het isoleren van een woning liggen gemiddeld tussen de 3.000 en 12.000 euro. Dit verdien je in 12 tot 30 jaar terug, wanneer je puur kijkt naar de besparing op de energiekosten. Met goede isolatie kun je je gasverbruik bijvoorbeeld enorm verminderen (of helemaal naar nul brengen), wat enorm in de portemonnee scheelt. En met zonnepanelen kun je in veel gevallen alle benodigde elektriciteit opwekken. De terugverdientijd voor zonnepanelen ligt gemiddeld op 7 jaar.

Door het toepassen van de juiste maatregelen kun je de energiekosten dus helemaal naar nul brengen. Neem je de gemiddelde prijsstijging van 2% op de woningwaarde bij een hoger energielabel ook mee, dan is de totale investering aan het einde van de streep in veel gevallen dus best interessant.

Bij Woonbewust helpen we je graag op weg bij het verduurzamen van je woning. Er zijn veel kansen om dit goed aan te pakken. Nieuwsgierig welke maatregelen voor jouw woning interessant zijn? Gebruik onze online woningscan om te kijken wat maatregelen jou kosten én opleveren.

Start woningscan
external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 weken geleden

De isolatiesubsidie SEEH is recent door de minister gewijzigd. De subsidiebedragen tijdelijk zijn tijdelijk verhoogd en je kunt de subsidie nu meerdere keren aanvragen (i.p.v eenmalig).  Voor 2021 verwachten we een versobering van de subsidieregelingen. Heb je verduurzamingsplannen en wil je nog gebruikmaken van de huidige isolatiesubsidie? Kom dan snel in actie. De subsidie kun je namelijk pas aanvragen, nadat de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd en betaald.  Meer informatie over de SEEH subsidie lees je op onze site.

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 weken geleden

We zijn er inmiddels (bijna) allemaal van doordrongen dat de aarde opwarmt en dat dat leidt tot een klimaatcrisis. De impact op het natuurlijke leven om ons heen is al zichtbaar. Wat merken we daarvan in onze tuinen en wat kunnen we hier aan doen?

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 weken geleden

Het aandeel hernieuwbare energie in 2019 was in Nederland 8,7 procent. 5,3 procent onder het 2020-doel. Dat stelt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport ‘Hernieuwbare Energie in Nederland 2019’. De meeste hernieuwbare energie die Nederland per eind 2019 opwekte komt uit biomassa (59 procent) en windenergie (21 procent). Lees hier de publicatie: https://www.cbs.nl/n...n-nederland-2019

Begin direct met besparen

Doe de gratis woningscan en kijk welke slimme maatregelen passen bij jouw woning!

In samenwerking met

Logo Essent
Logo VoltaSolar
Logo Iso Profs
Logo Nederland Isoleert
Logo Milieu Centraal
Logo Energiewacht
Logo Energiewonen
Logo Zon7