icon switch to dark mode icon switch to normal mode

Er zijn diverse subsidieprogramma's voor de aanschaf van zonnepanelen. Deze subsidieregelingen worden, of werden, aangeboden door:

 • De Rijksoverheid
 • De Provincie
 • De Gemeente

Subsidie voor zonnepanelen vanuit de Rijksoverheid

In het verleden kende de rijksoverheid altijd programma's met subsidieregelingen voor zonne-energie. De Rijksoverheid heeft echter besloten om voorlopig geen subsidies meer te verstrekken voor de aanschaf van zonnepanelen voor particulieren. Wel is er een aantrekkelijke BTW teruggave geldig. Zowel op het materiaal als de installatiekosten van zonnepanelen krijg je 21% btw terug. Dit is voor veel mensen een reden om over te gaan op de aanschaf van zonnepanelen. Naast deze interessante BTW regeling, zijn er ook voordelige duurzaamheidsleningen.

BTW teruggave

Als je zonnepanelen aanschaft, kun je nagenoeg het gehele btw-bedrag dat in rekening is gebracht weer terugvragen bij de belastingdienst. Hiervoor meld je je aan bij de bij de Belastingdienst als startende ondernemer. De partijen die jou via woonbewust.nl een offerte uitbrengen, kunnen je hier vaak ook bij helpen. Wil je dit zelf doen? Onderstaand wordt dit in het kort uitgelegd:

 • Als de Belastingdienst je aanvraag goedkeurt, ontvang je een btw-nummer en inloggegevens om online aangifte te doen. De Belastingdienst laat je weten wanneer je btw-aangifte moet doen. In de eerste kwartaalaangifte kun je dan de btw over de aanschaf en installatie terugvragen. 
 • In het eerste jaar moet je elk kwartaal aangifte doen, daarna kunt je ontheffing aanvragen. Dit laatste is wel zo prettig, want dat minimaliseert je persoonlijke administratie. De BTW regeling gebeurt op grond van de Kleine Ondernemersregeling en kun je ook meteen bij je aanmelding als ondernemer regelen.

Duurzaamheidsleningen

Er zijn meerdere duurzaamheidsleningen die het interessant maken om nu te investeren in zonnepanelen. Een van die lening is de Energiebespaarlening. Dit is een regeling, waarbij je als huiseigenaar tegen een gunstige rente een lening kunt afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen.
Kenmerken van de lening

 • Je kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen
 • Je betaalt een aantrekkelijke rente
 • Looptijd van 7, 10 of 15 jaar
 • Rente staat vast gedurende hele looptijd
 • Boetevrij aflossen mogelijk
 • Voor zonnepanelen geldt dat 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen.

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er €300 miljoen beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

Provinciale subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen

Met het wegvallen van subsidies vanuit de rijksoverheid zijn er binnen diverse provincies subsidieregelingen in het leven geroepen. Hieronder vindt je een overzicht.

Alle provincies

Een subsidieregeling die in 2014 in het leven was geroepen, was de subsidie "Asbest eraf en zonnepanelen erop". Deze regeling was bedoeld voor agrarische ondernemers en houdt een financiële tegemoetkoming in bij het verwijderen van asbest en de aanleg van zonnepanelen. Deze subsidie kon je tot en met oktober 2016 aanvragen. 

Subsidie in jouw provincie?

Regelingen veranderen, en het is daarom altijd raadzaam om te informeren bij jouw provincie of er een subsidie beschikbaar is, voordat je over gaat tot de aanschaf van zonnepanelen. Voor iedereen die overweegt om zonnepanelen te kopen is het belangrijk om te weten dat zonnepanelen meestal ook zónder subsidie rendabel zijn. Het feit dat er geen subsidieregeling beschikbaar is in jouw provincie, betekent dus niet dat het niet verstandig kan zijn om zonnepanelen aan te schaffen.

Gemeentelijke subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen

Er zijn ook gemeentelijke subsidies mogelijk, maar ook dit verschilt per gemeente. Overweeg je de aanschaf van panelen? Houd dan de gemeentelijke en provinciale communicatie in de gaten.

Rendement zonnepanelen zonder subsidies

Is het rendabel om zonnepanelen te kopen zonder subsidie?

Afbeelding als illustratie bij artikel Subsidies zonnepanelen
Geld investeren in zonnepanelen is rendabeler dan het laten staan op je spaarrekening. (Afbeelding © MilieuCentraal)

Door het stopzetten van subsidie vanuit de Rijksoverheid en het ontbreken van subsidieregelingen in provincies en gemeenten is een financiële tegemoetkoming voor het plaatsen van zonnepanelen voor veel mensen inmiddels niet meer beschikbaar. Door de royale subsidieregelingen uit het verleden is het beeld ontstaan dat subsidie nodig is om een investering in zonnepanelen rendabel te maken. Gelukkig is dit niet (meer) het geval. Hier zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen:

 • Zonnepanelen zijn aanzienlijk in prijs gedaald
 • Energieprijzen zullen de komende jaren stevig stijgen
 • Er komen steeds meer massale inkoopacties op gang, waardoor meer voordeel op de aanschaf van zonnepanelen kan worden bereikt.

Rendabele zonnepanelen op jouw huis?

In het grootste gedeelte van de gevallen is het nu al mogelijk om zonder subsidie rendabel zonne-energie op te wekken. Maak een vrijblijvende afspraak met een specialist die voor jouw woonsituatie kan uitrekenen óf en hoe op een rendabele manier zonnepanelen kunnen worden geplaatst.

Subsidies voor het MKB

In 2017 is de Stimulering Duurzame Energieopwekking (SDE+) van kracht. Er is subsidiemogelijkheid voor fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp met een grootverbruikersaansluiting. Deze stimuleringsmaatregel zorgt ervoor dat je voor iedere opgewekte kWh een vergoeding ontvangt. Daarnaast is er een subsidie mogelijkheid voor zonthermie. Deze subsidie geldt alleen voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW. Voor het berekenen van het vermogen geldt dat 1 m² apertuuroppervlak zonnecollector een thermisch vermogen heeft van 0,7 kW. Voor kleinere systemen zoals zonneboilers, is de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) van toepassing.

Waarom deze subsidie?

Met de SDE+ wil het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. Deze stimuleringsmaatregel past bij de visie van de overheid om Nederland minder afhankelijker te maken van fossiele brandstoffen, tevens werkt deze maatregel stimulerend voor de economie.

Wat houdt deze vergoeding in?

De vergoeding is opgebouwd uit een aantal delen, namelijk het basisbedrag en het maximale subsidiebedrag. Voor zon-pv is de maximale vergoeding voor SDE+ subsidie bepaald voor 2017 op 12,5ct/kWh en voor zon thermisch op 10,3ct/kWh. De hoogte waarop je je inschrijft wordt het fasebedrag genoemd. Over de gehele SDE+ subsidie periode, die voor maximaal 15 jaar geldt, ontvang je een vergoeding per opgewekte kWh. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de hoogte van inschrijving (het maximale subsidietarief) te verlagen met de basisenergieprijs.

In 2017 is de basisenergieprijs voor zonnepanelen bepaald door het RVO op 2,6ct per kilowattuur. De werkelijke vergoeding wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het correctiebedrag. Het correctiebedrag is afhankelijk ban de marktprijs van dat jaar en kan niet lager zijn dan de basisenergieprijs. In 2017 is het voorlopige correctiebedrag bepaald op 3,3ct. Bij een inschrijving op €0,11, waarbij 90.000kWh gesubsidieerd opgewekt kan worden door zonnepanelen, ontvangt de opdrachtgever jaarlijks €6.930 SDE+ subsidie.

Basisbedrag

Het basisbedrag, ook wel de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie genoemd, is vastgelegd in het basisbedrag voor de technologie. Zo heeft windenergie een ander basisbedrag dan bijvoorbeeld de technologie biomassa.

Het basisbedrag voor zon wordt als volgt berekend: de som van investeringskosten, exploitatiekosten, met daarbij een redelijke winstmarge, gedeeld door de te verwachten hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Het basisbedrag wordt per categorie per SDE+ ronde door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Dit basisbedrag geldt vervolgens de gehele subsidieperiode, die in het geval van zonnepanelen 15 jaar bedraagt.

Correctiebedragen en basisenergieprijs

Het correctiebedrag is dit de marktwaarde voor de geleverde (grijze) energie die ieder jaar opnieuw wordt bepaald. Bij de bepaling van het correctiebedrag wordt uitgegaan van gemiddelde energieprijzen per categorie, zoals die gedurende het productiejaar werkelijk zijn opgetreden.

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft voor 2017 de correctiebedragen berekend. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs is de maximale subsidie bereikt. Het ministerie van Economische Zaken stelt de basisenergieprijs per SDE+ ronde vast op basis van berekeningen van het ECN. Deze geldt vervolgens de gehele subsidieperiode.

Aanvragen van SDE+: eLoket

Wil je gebruik maken van de SDE+ regeling? Het aanvragen van subsidie gaat snel en gemakkelijk via het online eLoket van RVO. Meer informatie over subsidie mogelijkheden vind je dan ook op www.rvo.nl.

Benieuw geworden naar welke besparingsmogelijkheden er in jouw geval gelden? Doe nu de gratis Woonbewust Woningscan en kijk wat wij voor jou kunnen betekenen!

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
1 week geleden

Een duurzame woning verkoopt nóg beter dan vijf jaar geleden, zo blijkt uit een enquête onder honderden leden van makelaarsvereniging NVM. Duurzaamheid speelt een steeds prominentere rol bij de verkoopprijs van je huis en verwacht wordt dat dit in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.  Lees het volledige onderzoek hier: https://www.nvm.nl/m...ame-woningen.pdf

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
1 maand geleden
afbeelding bij Nieuwbouwhuizen verrijzen zonder gaskraan, wijken sluiten aan op warmtenetten en sommige huiseigenaren gaan ze

Nieuwbouwhuizen verrijzen zonder gaskraan, wijken sluiten aan op warmtenetten en sommige huiseigenaren gaan zelf maar aan de slag. Als je die ontwikkelingen bij elkaar optelt, lijkt de transitie naar een aardgasvrij Nederland momenteel snel uit de kinderschoenen te groeien: er zijn nu 700.000 gasvrije huizen en dat kunnen er over negen jaar zelfs drie miljoen zijn, blijkt uit een analyse van NU.nl. Circa een op de drie Nederlanders zou dan gasvrij verwarmen. Lees er alles over op: https://bit.ly/3v3pkYy

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Groendaken worden steeds populairder in Nederland. Dat is niet verwonderlijk, aangezien een woning met een gro

Groendaken worden steeds populairder in Nederland. Dat is niet verwonderlijk, aangezien een woning met een groendak een waardestijging heeft van gemiddeld 4 tot 8%, ten opzichte van een vergelijkbaar pand in de nabije omgeving. Bron: Stad+Groen

Begin direct met besparen

Doe de gratis woningscan en kijk welke slimme maatregelen passen bij jouw woning!

Aangesloten organisaties
Vergelijk via Woonbewust offertes bij meer dan 60 installatie­bedrijven

Logo VoltaSolar
Logo Iso Profs
Logo Nederland Isoleert
Logo Milieu Centraal
Logo Zonvoornop
Logo Nederlandse Zonnepanelen Unie
Logo Compleet Duurzaam
Logo Isolatie Centraal