Zonnepanelen voor de zakelijke markt

Zonnepanelen zijn niet alleen geschikt voor particulieren, maar ook voor de zakelijke markt. Als ondernemer kun je investeren in zonne-energie voor je bedrijf. Er zijn een aantal fiscale voordelen m.b.t. de aanschaf van zonnepanelen. Deze maken het voor een ondernemer aantrekkelijker om in groene stroom te investeren. Bovendien is zonne-energie milieuvriendelijk en duurzaam. Wat de voordelen precies zijn en hoe je zoiets aanpakt lees je in dit blog.

Zakelijke voordelen

Er zijn verschillende aftrekmogelijkheden om de aanschaf van zonnepanelen makkelijker te maken en snel terug te verdienen. De overheid biedt regelingen zoals de KIA en de EIA voor ondernemers waardoor je uiteindelijk maar een klein deel betaalt van de werkelijke investering.

afbeelding Zonnepanelen zakelijk kopen
Heb je een groot bedrijspand? Misschien dat je zakelijk zonnepanelen kan kopen.

Hypotheekrenteaftrek

De rente van de investering kun je aftrekken van de belasting. Daarnaast is het mogelijk om in de hypotheek extra ruimte op te nemen voor de zonnepanelen. De belastingdienst kan je hierbij verder helpen.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Dit bedrag wordt bepaald door het bedrag van één boekjaar dat je totaal in dat jaar hebt geïnvesteerd. Deze maatregel heeft wel enkele voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat je een bedrag tussen de €2.200 en €300.000 moet besteden aan zonnepanelen. Het bedrag dat je via de KIA kan terug krijgen hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

» Meer informatie Kleinschaligheidsaftrek

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

Je bedrijf mag 41,5% van de fiscale winst aftrekken voor de investering. De EIA is bedacht om de aanschaf van zonnepanelen en andere energiebesparende middelen aantrekkelijk te maken voor ondernemers. De EIA is een fiscale aftrekregeling en vooral bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapbelasting betalen. De minimale investering per kalenderjaar bedraagt €2.200,-.

» Meer informatie Energie InvesteringsAftrek

Milieu InvesteringsAftrek (MIA)

Als ondernemer kun je mogelijk in aanmerking komen voor de MIA wanneer je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA is een fiscale aftrekregeling. Hiermee kun je 27% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, gevels en dakgoten kunt afschrijven van de fiscale winst. Naast de MIA-regeling kun je Vamil toepassen.

» Meer informatie Milieu InvesteringsAftrek

Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Via de MIA en de Vamil is het mogelijk om subsidie te ontvangen wanneer je als ondernemer investeert in zonnepanelen. Een deel kan afgetrokken worden van de fiscale winst. Bedrijfsmiddelen komen daarnaast in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

» Meer informatie Vamil

Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA)

Een ondernemer mag in twee jaar 100% van de investering in zonnepanelen afschrijven. Je mag 50% in het investeringsjaar afschrijven en het restant later, verdeeld over één of meerdere jaren. Dit is een tijdelijke regeling.

» Meer informatie Tijdelijke Willekeurige Afschrijving

Subsidie: SDE+ 2014 regeling

Als je als ondernemer gaat investeren in zonnepanelen kun je subsidie aanvragen via de SDE+ 2014 regeling. Deze regeling is ingesteld om ondernemers te stimuleren om duurzame energie te produceren. Met deze subsidie kun je het verschil compenseren tussen de marktprijs voor grijze en groene stroom. Deze is 12 tot 15 jaar geldig. Er zijn drie eisen gesteld voor het aanvragen van deze subsidie:

  1. De zonnepanelen installatie heeft een vermogen van minimaal 15 kiloWattpiek.
  2. De zonnepanelen installatie moet aangesloten zijn via een grootverbruikersaansluiting.
  3. Wanneer de installatie van meer dan 15 kiloWattpiek bedraagt en in het zicht aan gevel of in het veld staat, moet je verplicht via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen.

Let op: als je een subsidie aanvraagt via de SDE+ 2014 regeling kun je geen gebruik maken van de Energie Investerings Aftrek (de EIA regeling).

» Meer informatie SDE+ 2014 regeling

Zakelijk investeren in zonnepanelen - Hoe pak je het aan?

Je hebt besloten om te investeren in duurzame energie, maar hoe pak je de aanschaf van zonnepanelen nou precies aan? Hier volgt een kort stappenplan die je kan helpen bij deze aanschaf.

Ruimte
Ga na of de daken van je bedrijf geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Een zuidoriëntatie tussen zuidoost en zuidwest geeft een goede opbrengst. Je bent verplicht om de hellingshoek (tussen 20 en 40 graden) aan te houden. Er zijn diverse tools op internet beschikbaar om te bepalen welke rol oriëntatie en hoek kunnen spelen in jouw geval.

Toestemming
Heb je een huurpand? Vraag dan als het nodig is om toestemming van de eigenaar van het pand. Als het pand een beschermd stadsgezicht is of op de monumentenlijst staat, heb je daarnaast een vergunning nodig.

Collectief
Vorm samen met andere ondernemers een collectief wanneer mogelijk. Dit is gunstig voor de prijs en draagt bij aan de uitstraling van de zakelijke omgeving.

Teruglevering
Schat van tevoren in hoeveel stroom je kunt en wilt opwekken. Daarvoor is het handig je huidige verbruik te weten en hoeveel je in de toekomst verwacht te gebruiken. Dit is belangrijk om te berekenen of de investering uit kan.

Offertes
Vraag verschillende offertes aan. Om zonne-energie op te wekken heb je naast panelen ook montagemateriaal, andere energiemeters, kabels en omvormers nodig.

Rendement
Ga na of de investering loont. Bereken de complete kosten en wat het in de toekomst oplevert. Bij deze stap kun je rekening houden met de fiscale aftrekregelingen. Hierdoor kan het een stuk aantrekkelijker worden om te investeren in zonnepanelen.

Door deze stappen aan te houden kun je als bedrijf zonnepanelen aanschaffen op een overzichtelijke manier.

Zonne-energie: een duurzame investering

Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar door slim om te gaan met regelingen wordt zonne-energie zakelijk gezien een duurzame investering die zich uiteindelijk altijd terugverdiend.