Zonnepanelen vraag en antwoord

Wilt u meer weten over zonnepanelen? Woonbewust.nl geeft antwoorden op veelgestelde vragen! Mensen weten veelal niet hoeveel een zonnepaneel opbrengt, hoe een zonnepaneel werkt of wat bijvoorbeeld salderen is. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over zonnepanelen per categorie.

Energie opwekken

Opbrengst en rendement

Financiën en kosten

Onderhoud en schoonmaken

Plaatsing en installatie

Overig

Wat is het gemiddeld energieverbruik per huishouden in Nederland?

Met een gemiddeld energieverbruik wordt meestal het gemiddelde verbruik van gas en elektriciteit bedoeld. Een huishouden in Nederland verbruikt ongeveer 1550 m3 gas en 3480 kWh stroom. Per persoon is dit ongeveer 1250 kWh. Dit kan uiteraard verschillen per huishouden. Een gezien met 4 personen zit ongeveer tussen de 4500 en 5500 kWh.

Hieronder vind u een overzicht van het gemiddelde electriciteitsverbruik per type woning.

Aantal personen Gemiddeld gebruik in kWh (p/j) € per maand
12.01030
23.36056
34.12070
44.58079
55.45095
65.790102
Gemiddeld3.34055
Bron: Nibud - Bedragen zijn inclusief vastrecht, 21% BTW en inclusief de energiebelastingteruggave

Het gemiddelde energieverbruik is sterk afhankelijk van het type woning, het aanal personen in een huishouden en de hoeveelheid stroomverbruikende apparaten. Electrische apparaten zoals computers, televisies en witgoed worden bijvoorbeeld steeds zuiniger.

Moet een zonnepaneel altijd worden gekoppeld aan het elektriciteitsnet?

Nee, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn stand-alone systemen en systemen gekoppeld aan het electriciteitsnet. Het stand-alone systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant wordt meestal gebruikt op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of op plaatsen waar een aansluiting op het electriciteitsnetwerk te duur is.

De netgekoppelde variant wordt het meest gebruikt. Via uw omvormer levert u groene stroom aan het elektriciteitsnet en zo bent u uw eigen energieleverancier. Na plaatsing van de zonnepanelen moet de omvormer doorgaans op een aparte groep in de meterkast worden aangesloten. Dit heeft te maken met de maximale stromen in uw installatie (elektrabedrading e.d.). Doorgaans kunt u tot 3 zonnepanelen aansluiten op een groep. Hoewel er op internet veel infomatie over het aansluiten van de omvormer te vinden is, kunt u dit het beste laten doen door een installateur.

Voor meer informatie over het aansluiten op uw hoofdaansluiting kunt u ook een adviesgesprek aanvragen met een adviseur of installateur. Deze komt bij u thuis kijken en zal u kunnen vertellen in hoeverre uw meterkast geschikt is en hoe de aansluiting moet gebeuren.

afbeelding Vragen over zonnepanelen
Energie opwekken met zonnepanelen is lucratiever dan het geld op de bank laten staan.

Is zonne-energie in Nederland wel rendabel?

Ja, zonnepanelen in Nederland kunnen zeker rendabel zijn. Er wordt nog vaak getwijfeld of zonnepanelen in het Nederlandse klimaat rendabel zijn, aangezien het in Nederland niet altijd mooi weer is. Moderne zonnepanelen functioneren echter ook prima in minder of bewolkt weer, mede omdat ze ook gevoelig zijn voor indirect zonlicht en zwakker zonlicht. Met het oog op de voortdurend stijgende energieprijzen en energiebelastingen wordt de terugverdientijd daarnaast steeds korter.

Het geld dat u op uw spaarrekening bij de bank heeft staan levert hooguit een paar procent rente per jaar. Moderne zonnepanelen kunnen zich al binnen 8 jaar terugverdienen en hebben een levensduur van meer dan 25 jaar. Het rendement zal daarom uiteindelijk een stuk hoger liggen dan wanneer u het geld op de bank laat staan. Het aanschaffen van uw eigen zonnepanelen is daarmee dus een interessante investering. Daarbij is het extra mooi meegenomen dat dit soms met behulp van subsidie kan en dat u meehelpt aan het stimuleren van duurzame energie in Nederland.

Hoe kan ik aan mijn elektriciteitsmeter zien dat ik energie via zonnepanelen opwek?

Bij een analoge electriciteitsmeter kan het zijn dat de schijf terug loopt wanneer de geleverde energie via zonne-energie groter is dan het verbruik. Het kan ook zo zijn dat de teller achteruit loopt. Op deze manier kun je zien dat je meterstand word verlaagd doordat je ook energie opwekt.

Tegenwoordig wordt er echter in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een digitale electriciteitsmeter (ook wel slimme meter genoemd). Deze digitale meters hebben geeft meterstanden voor zowel het verbruik als de teruglevering. Het verschil tussen deze twee meterstanden wordt gebruikt om de terugleververgoeding (het saldo) te bepalen. M.a.w.: de opbrengst wordt verrekend met je verbruik.

Werken zonnepanelen nog steeds bij stroomuitval?

Dit hangt af van of u een stand-alone systeem heeft of een netgekoppelde variant. Het stand-alone (of autonome) systeem slaat overtollige energie op in een accu en zal nog steeds werken bij stroomuitval op het energienet.

Wanneer u een aan het electriciteitsnet gekoppelde installatie heeft, zal bij een stroomstoring de zonnestroom installatie ook uit gaan. Dit komt doordat bij een stroomstoring de omvormer - welke is gekoppeld aan het electriciteitsnetwerk - zal worden uitgeschakeld. Dit uit veiligheid, omdat er anders spanning op het net kan staan, wat weer gevaarlijk kan zijn voor monteurs en onderhoudsmensen.

Wil je bij stroomuitval toch stroom hebben, dan moet je dus je zonne-energie installatie loskoppelen van het elecitriciteitsnet en gebruik maken van een autonoom systeem. Doordat deze accu's gebruiken zijn ze een stuk belastender voor het milieu. Ook zijn autonome systemen een stuk duurder dan netgekoppelde systemen, waardoor deze zichzelf dus niet of nauwelijks zullen terugverdienen.

Op sommige omvormers, zoals bijvoorbeeld de Sunny Boy, kun je een back-up systeem aansluiten. Deze zal bij een stroomstoring op het net overschakelen naar accu's. Dit systeem kost echter een paar duizend euro's. Deze investering is dan ook alleen de moeite waard in een geval waarin de stroomlevering voor langere tijd uitvalt.

Hoeveel elektriciteit produceert een zonnecel?

Een zonnecel is een elektrische cel die lichtenergie omzet in bruikbare elektrische energie. Een klassiek zonnepaneel bestaat uit 32 of 72 zonnecellen. Op dit moment produceert een zonnecel gemiddeld 3,5 Wattpiek (Wp). Uitgaande van een paneel met 72 zonnecellen, produceert een paneel gemiddeld zo'n 250 Wattpiek.

De opbrengst van een zonnecel hangt af van een aantal factoren:

 • De breedte van de band gap, de energiekloof tussen valentie- en geleidingsband
 • De aard van de energiekloof: direct of indirect
 • De vrije weglengte van de ladingsdragers, vooral van de minderheidsladingdragers

Meer informatie over de zonnecel en de werking van zonnecellen vindt u op Wikipedia.

Een zonnepaneel van een vierkante meter (1 m²) levert per jaar ongeveer 80 kWh aan elektriciteit op. Wanneer u dus 15 m² aan zonnepanelen installeert heeft u een opbrengst van ongeveer 1200 kWh. U kunt elders op onze site uitgebreider het rendement op zonnepanelen berekenen.

Doen mijn zonnepanelen het ook als er (lange tijd) geen zon is?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, werken zonnepanelen ook wanneer er weinig tot geen zon is. Zonnepanelen werken namelijk voornamelijk op basis van licht en dus niet alleen op basis van zonlicht. Daarom worden zonne-energie systemen ook vaak aangeduid als PV (Photovoltaics) systemen of fotovoltaïsche systemen.

Naast de hellingsgraad is de lichtintensiteit dan ook een van de belangrijkste factoren bij het opwekken van zonne-energie. Uiteraard leveren zonnepanelen veel meer op wanneer de zon er vol op schijnt. De opbrengst in de maanden juni, juli en augustus zal beduidend hoger zijn dan in de donkere wintermaanden. Maar de zonnepanelen leveren dus altijd stroom op.

In hoeverre is de coating van invloed op opbrengst van een zonnepaneel?

Om de zonnecellen te beschermen worden zonnepanelen altijd bedekt met een plaat glas. Een groot nadeel hierval is dat het glas een groot deel van het (zon)licht reflecteert. Op de meeste zonnepaneel systemen wordt daarom in een dunne laag een coating aangebracht om de weerspiegeling van zonlicht te verminderen. Door deze coating wordt het zonlicht verstrooid, wat er voor zorgt dat het licht beter op het zonnepaneel komt.

Dit is tevens de reden waarom de meeste zonnepanelen donker van kleur zijn. De energie-opbrengst van de zonnepanelen kan tot wel 5 procent stijgen door het gebruik van deze coating.

Hoe wordt de efficiëntie (efficiency) van mijn dak berekend?

Het berekenen van de efficiency is eigenlijk onder te verdelen in twee stappen. Als eerste wordt er gekeken naar de grootte van een dak en dan vooral naar de grootte van het geschikte deel waar de panelen geplaatst kunnen worden. Heb jij bijvoorbeeld een dakkapel, of een aantal bomen rondom je huis, dan kunnen we daar rekening mee houden in de berekening. Het is immers overbodig en niet verstandig om panelen te plaatsen die hun werk niet optimaal kunnen doen. Uiteindelijk wordt de bruikbare oppervlakte berekend en kunnen we bepalen hoeveel zonnepanelen er op een dak passen.

Dat brengt ons bij de tweede stap. Hierbij wordt er gekeken hoe de oriëntatie van een dak is ten opzichte van de zon, en het type dak (plat, schuin). Aan de hand van deze twee aspecten wordt er gekeken hoe efficiënt de zonnepanelen, op een dak geplaatst kunnen worden, zullen zijn. Hoe meer een dak gericht is naar het zuiden en hoe dichter bij de hoek van 36° hoe beter! Wanneer je daadwerkelijk panelen gaat plaatsen is het van belang een expert te laten kijken naar de situatie rondom een dak.

Kunnen mijn zonnepanelen verzekerd worden?

Zonnepanelen kunnen worden blootgesteld aan verschillende omgevingsinvloeden. Om deze risico's volledig af te dekken, kun je de zonnepanelen verzekeren. Je kunt hierbij kiezen voor een opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een gespecialiseerde zonnepanelen verzekering. Deze laatste verzekert ook dingen die bijvoorbeeld de opstalverzekering meestal niet dekt. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan bouwfouten, diefstal, vandalisme, reparaties en opbrengsten verlies door bijvoorbeeld een storing.

Wat zijn de kosten om zonnepanelen te laten installeren?

Dat ligt ten eerste aan het soort dak waar je de zonnepanelen op wilt plaatsen. Zonnepanelen op een plat dak plaatsen is gemiddeld iets duurder dan op een schuin dak, maar het verschil is verwaarloosbaar. Daarnaast ligt het er aan hoeveel panelen er geplaatst moeten worden. Het verschilt natuurlijk ook door welk bedrijf je dit laat doen. Waar je nog meer rekening mee moet houden bij het installeren van zonnepanelen is, de PV-check. Hierbij wordt er gekeken naar de installatie van de zonnepanelen, de bevestiging van de zonnepanelen aan het dak, vervuiling, aansluitingen enz. Ruwweg kun je uitgaan van installatiekosten tussen de €600 en €1200.

Hoe hoog is het BTW tarief bij zonnepanelen?

Sinds 1 maart 2013 is er een verlaagde BTW-regeling op de arbeidskosten. De BTW regeling geldt voor één jaar bij onder andere zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. In plaats van 21% BTW, is het nu 6%. Een flinke daling, waardoor de zonnepanelen alleen nog maar aantrekkelijker worden. Het gaat om een tijdelijke maatregel die loopt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. De regeling valt onder renovatie- en herstelwerkzaamheden en bevat o.a. het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van de woning en aanleg en onderhoud van de tuin. De regeling is alleen van toepassing op de arbeidskosten ennietop de materialen. Vanaf 1 juni 2013 is het ook mogelijk om als ondernemer voor de BTW aangemerkt te worden en is de volledige BTW terug vorderbaar. Een juiste leverancier kan u hierbij helpen.

Wat gebeurt er als ik mijn huis (met zonnepanelen) verkoop?

Het is niet direct aan te geven of de investering volledig wordt teruggekregen bij de verkoop. Het is ook mogelijk de panelen mee te nemen naar een volgende woning. Wel is op dit moment duidelijk dat een woning die voorzien is van zonnepanelen, beter in de markt ligt qua verkoop.

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

De zonnepanelen gaan tussen de 25 en 30 jaar mee. Bij de zonnepanelen wordt ook een opbrengstgarantie afgegeven van 25 jaar met een minimale terugloop van 20% opbrengst rendement in 25 jaar.

Worden ze minder efficiënt wanneer ze vies zijn?

Dit effect is minimaal. Het huren van een hoogwerker kost gemiddeld €250 en dit is ongeveer de helft van de jaarlijkse opbrengst van een systeem! In verhouding zou het dus niet uitmaken of de panelen schoongemaakt worden. Regen (en eventueel sneeuw) zorgen ervoor dat de panelen relatief schoon blijven.

Hoe vaak moet ik zonnepanelen schoonmaken?

Wanneer je panelen er echt smerig (als in grote vlekken of obstakels) uitzien, is het van belang dit schoon te maken. Stof, pollen of bladeren kunnen oorzaak zijn van vieze panelen. Regen zal veel van deze viezigheid er al afspoelen dus meestal is het niet nodig.

Hoe maak ik zonnepanelen schoon?

Het schoonmaken van zonnepanelen hoeft zelden tot nooit te gebeuren. Het ligt er ook aan of je in een bosrijke omgeving woont waardoor bladeren of vogels de panelen vies maken. Na de herfst is het verstandig om te kijken of er veel bladeren liggen. Maak je de panelen schoon, doe dit met beleid. Schoonmaakmiddelen kunnen voor krassen zorgen die het opwekken van energie niet bevorderen of zelfs verstoren. Gebruik water met een doek of spons om vieze vlekken te verwijderen en maak hierna de panelen weer droog. Houd zelf in de gaten wanneer schoonmaak nodig is, zo ontwikkel je vanzelf een patroon.

Moet ik zonnepanelen op een schuin of plat dak plaatsen?

Zonnepanelen kunnen gewoon op een plat en schuin dak geplaatst worden. Het minimale beschikbare dakoppervlak is 6 m2. Je dient er rekening mee te houden dat op de buitenste 50cm van je dak tot aan de dakrand geen panelen geplaatst mogen worden. Zonnepanelen kunnen ook op een rieten dak geplaatst worden. Het is echter wel minder gemakkelijk. Bij voorkeur wordt het liever geplaatst op een normaal dak, maar indien dit het enige dak is zou het een mogelijkheid kunnen zijn. Verder kunnen alle daken die zuidelijk georiënteerd zijn of die zuidelijk tussen oost of west liggen, in aanmerking komen voor zonnepanelen.

Wanneer kan ik zonnepanelen op beide zijden van mijn dak plaatsen?

Staan je daken precies oost-west dan kunnen er op beide zijden van je daken zonnepanelen geplaatst worden. De hellingshoek van je dak beperkt de invloed op de opbrengst van het systeem, zolang de daken maar richting oost en of west staan! Er zijn nog een paar dingen waar je rekening mee zult moeten houden. Zo moet je bijvoorbeeld nagaan of jij de eigenaar van de woning bent en of je dus niet eerst toestemming nodig hebt. Verder moet je ook nagaan of jouw huis geen monument of beschermd stadsgezicht is.

Hoe weet ik of mijn zonnestroom installatie goed werkt?

Daar zijn uiteraard verschillende oplossingen voor:

 • U kunt de meterstanden zelf bijhouden en dan controle op de opbrengst houden
 • De opgewekte energie is ook af te lezen op het display van de omvormer
 • U kunt er een solar log systeem voor aanschaffen
 • U kunt een monitoring systeem door de leverancier laten installeren zodat u een constante toevoer heeft aan informatie.

Waarom moeten zonnepanelen op een hoek van 36 graden liggen?

Het is een misvatting dat je dak precies een hoek van 36 graden moet hebben. Het is wel waar dat een hoek van 36 graden het meest efficiënte resultaat boekt. Door middel van stellages kunnen panelen op een plat dak zó geplaatst worden zodat er nog steeds een hoek van 36 graden ontstaat! Is dit niet het geval en liggen ze in een andere hoek, dan kunnen zonnepanelen nog steeds flink bijdragen aan het verlagen van je energierekening. Tussen de 15 en 45 graden is er amper rendementsverlies, bij een grotere hoek begint dit sneller een probleem te worden. In Nederland is de optimale hellingshoek dus 36 graden, maar waarom? Hoe dichter je bij de evenaar komt, hoe platter de zonnepanelen kunnen liggen.De ideale hellingshoek verschilt dus per land!

Reflecteren zonnepanelen?

Zonnepanelen kunnen reflecteren. Wanneer je niet in een vrijstaand huis woont en je buren dus relatief dichtbij zitten zullen zij hier, wanneer ze bijvoorbeeld in de tuin zitten, geen last van hebben. Zonnepanelen liggen op het dak en kunnen dus niet naar beneden schijnen. Overburen zullen echter, wanneer zij op een verdieping zijn die hoger ligt dan jou zonnepanelen, last kunnen hebben van reflectie. Let wel, de zon is continu in beweging en de hoek van de reflectie zal nooit lang op dezelfde plaats schijnen. Erg veel ongemak zal het dus niet met zich meebrengen. Daarnaast zijn er coatings op de markt die de reflectie verminderen, en dit probleem verder beperken.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

U heeft geen vergunning nodig voor zonnepanelen op een plat en/of schuin dak. Indien de panelen in een open veld worden geplaatst geldt een meldplicht. Indien de woning onder beschermd stadstoezicht valt, dient wel een vergunning aangevraagd te worden.

Moet er gehakt en gebroken worden om zonnepanelen te installeren?

In principe behoeft er niet gehakt en gebroken te worden. Vaak dient er een gaatje gemaakt te worden voor een kabel van buiten naar binnen. Op een plat dak is het mogelijk dat er een dak doorvoer gemaakt dient te worden. Uiteraard wordt dit professioneel gedaan en eventueel weer met dakleer dicht gemaakt.

Wat is de oppervlakte van één zonnepaneel?

In de praktijk wordt er meestal gewerkt met zonnepanelen van bijvoorbeeld 72 vierkante zonnecellen, met elk een zijde van 156 mm. Hierdoor komt de afmeting van een paneel ongeveer uit 165 cm lang, en 100 cm breed, samen dus 1,65 m2.

Wat gebeurt er met zonnepanelen in slechte weersomstandigheden?

Het is niet goed om te praten over slechte weersomstandigheden. De opbrengst wordt over een geheel jaar berekend. Uiteraard zijn er goede en minder goede dagen c.q. maanden bij. Bij slechte weersomstandigheden zal de opbrengst uiteraard iets minder zijn. Toch dient er vooral gekeken te worden naar een jaaropbrengst en dat afgezet tegen een jaarverbruik.

Panelen zijn goed bestand tegen zware weersomstandigheden als ze goed geïnstalleerd zijn! Bliksem kan bijvoorbeeld overal inslaan. Zonnepanelen zijn echter geen bliksemafleiders. De meeste ondernemingen die zonnepanelen aanbieden, bieden overspanningsbeveiliging aan. Dit zorgt ervoor dat de omvormer en eventuele andere apparaten in jouw huis niet getroffen kunnen worden door eventuele blikseminslag op de zonnepanelen! Zelfs als het vriest en de zon schijnt op de zonnepanelen en ze zijn niet besneeuwd doen zij nog steeds prima hun werk. De omvormer zal vaak op zolder geplaatst worden, doordat de maximale afstand tussen de panelen en de omvormer 15 meter moet zijn.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonneboiler?

Er bestaat een groot verschil tussen een zonnepaneel en een zonneboiler of zonnecollector.
Een zonnepaneel zorgt ervoor de dat het licht van de zon wordt omgezet in elektriciteit. Dit gebeurt in de foto-voltaïsche cellen. Op dezelfde milieuvriendelijke manier zorgt een zonneboiler of zonnecollector ervoor dat de zonnewarmte water opwarmt voor huishoudelijk gebruik. Twee types collectoren worden gebruikt: een vacuümcollector eneen plaatcollector in de vorm van een zwarte vlakke plaat, welke een vloeistof bevat die door de zon wordt verwarmd. De warmte afkomstig uit deze vloeistof wordt afgestaan aan het koude water in de boiler. In de zomer is het meestal voldoende warm om deze installatie haar werk naar behoren te laten doen. Tijdens de winter of op dagen met weinig of geen direct zonlicht, moet er bijverwarmd worden om tot een goed resultaat te komen.
Een zonnepaneel werkt onafhankelijk van de warmte. Het werkt zuiver op licht. Dus zowel tijdens de zomer als tijdens de winter. Dit zorgt ervoor dat een zonnepaneel efficiënter werkt. U benut het zonnelicht optimaal in een zonnepaneel !

Wat is salderen?

De meeste zonne-energie wordt overdag opgewekt omdat op dat moment de zon schijnt. Veel mensen zijn dan op hun werk, wat dus betekent dat de opgewekte energie niet nodig is omdat er geen apparaten gebruikt worden. De opgewekte energie die niet gebruikt wordt, wordt terug gestuurd naar het elektriciteitsnet en zodra jij deze energie weer nodig hebt voor het gebruik van apparaten, kun je de opgeleverde energie terug krijgen.Voorbeeld: Jij hebt 100 kWh opgewekt maar niet gebruikt, dit kun je terugkrijgen van het elektriciteitsnet zonder dat je daarvoor betaalt. Het aantal kWh dat je extra gebruikt, dat moet je wel betalen. Dus stel, je gebruikt bijvoorbeeld 150 kWh, terwijl je zelf 100 kWh opgewekt hebt. Dan betaal je alleen voor de overgebleven 50 kWh! Per jaar mag je tot 5000 kWh salderen, dit is voldoende voor het overgrote merendeel van de huishoudens.

Wat is een Wattpiek?

Wattpiek (Wp) geeft het vermogen van een zonnepaneel weer, wanneer deze onder ideale omstandigheden zou functioneren. In Nederland levert 1 Watt-piek per jaar (op een goed dak)ongeveer 0.85 kilowattuur (kWh) op. Dus een installatie van 1500 Wp zal in een jaar tijd ongeveer 1275 kWh overleveren. De daadwerkelijke opbrengst is natuurlijk bijvoorbeeld afhankelijk van je dak (heeft dit een zonnige oriëntatie en hellingshoek?), en hoe veel zonuren er in een specifiek jaar zijn.

Wat is een inverter?

Een inverter (of omvormer) zorgt ervoor dat de energie die jij opwekt door middel van je panelen, gelijk wordt gesteld met de elektriciteit die we van het elektriciteitsnet halen. De ‘gelijkspanning’ van zonnepanelen wordt omgezet in de zogeheten ‘wisselstroom’ (230 volt) Bij de installatie van zonnepanelen wordt deze omvormer in de meterkast geplaatst en zorgt er dan voor dat je je opgewekte energie kan gebruiken en dat het naar het elektriciteitsnet getransporteerd kan worden.

Blog berichten

Op ons blog vind je actuele artikelen over zonne-energie en het gebuik of de installatie van zonnepanelen.

 • Geplaatst op 05-08-2014

  Goede isolatie is niet alleen belangrijk in de winter om je woning lekker warm te houden, maar zorgt ook voor een aangename koelte tijdens de zomer. Een goede isolatie zorgt ervoor dat de temperatuur altijd op een prettig niveau kan worden ingesteld en voorkomt hoge energiekosten. In dit artikel vind je diverse manieren om je woning te isoleren, van dakisolatie tot radiatorfolie achter de cv ketel.

 • Geplaatst op 05-09-2014

  Zonnepanelen zijn er in vele soorten. De meest voorkomende zonnepanelen wordt van kristallijn silicium gemaakt. Hierin zijn ook weer verschillende types, namelijk monokristallijn en polykristallijn. Beide materialen hebben verschillende eigenschappen omdat er een verschil zit in het productieproces. Daarnaast worden andere materialen besproken, zoals dunne film zonnepanelen van bijvoorbeeld amorf silicium, CIGS panelen en panelen die gemaakt worden van het natuurlijke mineraal perovskiet.

 • Geplaatst op 07-10-2017

  In dit artikel worden de verschillen tussen zonnepanelen en een zonneboilers beschreven, met rendement en terugverdientijd. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen zonnepanelen en een zonneboiler? Daar lees je in dit artikel alles over. We gaan ook in op een combinatie van zonnepanelen en een zonneboiler. Ben je benieuwd naar het precieze rendement en de terugverdientijd? Gebruik dan de tools uit dit artikel om dit teberekenen.