icon switch to dark mode icon switch to normal mode

Waar de zon al duizenden jaren wordt gebruikt als bron van energie en warmte, is het opwekken van zonne-energie en warmte door middel van mechanische hulpmiddelen nog maar een paar eeuwen gangbaar.

1767 - De eerste zonnecollector

In het jaar 1767 ontwikkelde de Zwitserse wetenschapper Horace Bénédict de Saussure de eerste zonnecollector. Deze zonnecollector bestond uit een geïsoleerde doos die bedekt werd met drie lagen glas om warmte-energie te absorberen. 'De doos van Saussure' werd bekend als de eerste zonne-oven, en bereikte temperaturen van boven de 110 graden Celsius.

1839 - Het definiëren van het fotovoltaïsche effect

In het jaar 1839 werd er een belangrijke mijlpaal bereikt in de verdere ontwikkeling van zonne-energie. Een Franse wetenschapper genaamd Edmond Becquerel observeerde op 19-jarige leeftijd voor het eerst het fotovoltaïsche effect. Edmond Becquerel maakte een opstelling met twee elektroden geplaatst in een elektrolyt. Na deze opstelling bloot te stellen aan zonlicht, worden er elektronen los gestoten welke in de gewenste richting bewegen. Hierdoor stijgt de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en wordt er stroom opgewekt.

1873 - Ontdekking fotogeleiding door Selenium

In 1873 ontdekte Willoughby Smith dat selenium licht van de zon kan geleiden, zogenoemde fotogeleiding. In 1876 ontdekte Smith dat selenium zonne-energie kan omzetten in elektriciteit. Na deze ontdekking werden pogingen gedaan om zonnecellen met behulp van selenium te construeren. Het experiment werkte niet goed, maar er werd toch een belangrijke les geleerd. Namelijk dat vaste cellen licht in elektriciteit kunnen omzetten, zonder warmte of bewegende delen. Deze ontdekking legde een sterke basis voor toekomstige ontwikkelingen van de opwekking van elektriciteit met zonne-energie.

1883-1891 - Eerste zonnecellen

Eind negentiende eeuw werden diverse ontdekkingen gedaan die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie. In 1883 ontwikkelde Charles Fritts de eerste echte zonnecellen, bestaande uit lagen selenium met een dun laagje goud. In 1887 werden ultraviolette stralen en de capaciteit die deze stralen hebben om een vonksprong tussen twee elektroden te veroorzaken voor het eerst beschreven door Heinrich Hertz. In 1891 werd bovendien de eerste zonneboiler gemaakt.

Afbeelding als illustratie bij artikel De geschiedenis van zonne-energie
1901 - Een stoommachine op zonnekracht, waarmee water op kon worden gepompt op een struisvogelboederij in Los Angeles.

1908 - Koperen zonnecollector

In 1908 bedacht William J. Baileys een zonnecollector die werd gebouwd met behulp van koperen spoelen en dozen. De koperen collector was een verbetering van de eerder gemaakte collector met als belangrijkste verschil dat er gebruik werd gemaakt van een koperen isolatie.

1916 - Het foto-elektrisch effect

Albert Einstein publiceerde in 1905 een paper over het foto-elektrisch effect. Einstein en andere onderzoekers na hem waren echter niet in staat om experimenteel bewijs te leveren bij deze theorie. Dit veranderde in 1916, toen de wetenschapper Robert Millikan het foto-elektrisch effect aantoonde in een experiment.

1958 - Zonne-energie in de ruimte

Vanaf 1958 wordt de zon gebruikt om elektrische energie op te wekken voor satellieten en andere ruimte-objecten.

1959-1970 - Opbrengsten en kosten van zonne-energie

In de periode tussen 1959 en 1970 vond er grote discussie plaats over de efficiëntie van zonnecellen en vermindering van de kosten. Tot die tijd was het rendement van de zonnecellen slechts 14 % en was het winnen van elektriciteit met zonnepanelen verre van rendabel, mede door de hoge productiekosten van de zonnepanelen. In de jaren 70 ontwierp Exxon Corporation een efficiënter zonnepaneel dat goedkoper te produceren was. Ook dit was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van zonne-energie.

1977 - Overheden omarmen zonne-energie

In 1977 omarmde de Amerikaanse overheid het gebruik van zonne-energie door de lancering van het Solar Energy Research Institute. Andere regeringen over de hele wereld volgden spoedig.

1981 - Door zonne-energie aangedreven vliegtuig

In 1981, produceerde Paul MacCready het eerste door zonne-energie aangedreven vliegtuig. Het vliegtuig beschikte over meer dan 1600 zonnecellen welke op zijn vleugels waren bevestigd. Het vliegtuig slaagde erin de afstand van Frankrijk naar Engeland af te leggen.

1982 - Door zonne-energie aangedreven auto's

In het jaar 1982 werden in Australië de eerste op zonne-energie aangedreven auto's ontwikkeld.

1986 - Zonne-energiecentrales

In de jaren tachtig werden steeds meer grootschalige zonne-energiecentrales gebouwd. In het jaar 1999 werd de grootste fabriek ontwikkeld die meer dan 20 kilowatt opleverde.

1999 - Doorbraken in rendement zonnecel

Vanaf de jaren tachtig werden zonnecellen steeds efficiënter. In 1999 werd een nieuw hoogtepunt bereikt, met een zonnecel met een fotovoltaïsch rendement van 36%.

2008 - Minder subsidie in Spanje

Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis in het jaar 2008, verlaagde de Spaanse regering subsidies over lopende zonne-energieproductie in het land. Dit had een negatief effect op de industrie over de hele wereld.

2010 - Evergreen Solar en Solyndra gaan failliet

Twee toonaangevende zonne-energie bedrijven gaan failliet. Dit was te wijten aan een gebrek aan markt voor hun hoogtechnologische geproduceerde producten.

2012 - Zonne-energie centrale breekt records

In het begin van de 21e eeuw zijn er enorme investeringen in grootschalige zonne-installaties. Het gevolg is dat er nog steeds records worden verbroken wat betreft de opwekking van zonne-energie. Met ingang van 2012 werd de grootste zonne-energiecentrale ter wereld gebouwd: het Golmud Solar Park in China, met een geïnstalleerd vermogen van 200 megawatt.

Ook in India wordt een enorm park aangelegd, het India Gujarat Solar Park. Dit is een verzameling van zonne-energie bedrijven verspreid over de Gujarat regio. Deze centrale beschikt over een gecombineerd geïnstalleerd vermogen van 605 megawatt.

2000-heden - Elektriciteit opwekken uit de zon wordt steeds rendabeler

Door dalende productiekosten van zonnepanelen en een stijging van de energiekosten, wordt het voor consumenten steeds interessanter om zonnepanelen aan te schaffen. In Nederland is de zogenoemde terugverdientijd teruggelopen tot ongeveer 10 jaar.

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
1 week geleden

Een duurzame woning verkoopt nóg beter dan vijf jaar geleden, zo blijkt uit een enquête onder honderden leden van makelaarsvereniging NVM. Duurzaamheid speelt een steeds prominentere rol bij de verkoopprijs van je huis en verwacht wordt dat dit in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.  Lees het volledige onderzoek hier: https://www.nvm.nl/m...ame-woningen.pdf

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
1 maand geleden
afbeelding bij Nieuwbouwhuizen verrijzen zonder gaskraan, wijken sluiten aan op warmtenetten en sommige huiseigenaren gaan ze

Nieuwbouwhuizen verrijzen zonder gaskraan, wijken sluiten aan op warmtenetten en sommige huiseigenaren gaan zelf maar aan de slag. Als je die ontwikkelingen bij elkaar optelt, lijkt de transitie naar een aardgasvrij Nederland momenteel snel uit de kinderschoenen te groeien: er zijn nu 700.000 gasvrije huizen en dat kunnen er over negen jaar zelfs drie miljoen zijn, blijkt uit een analyse van NU.nl. Circa een op de drie Nederlanders zou dan gasvrij verwarmen. Lees er alles over op: https://bit.ly/3v3pkYy

external link icon
profiel afbeelding Woonbewust
Woonbewust
2 maanden geleden
afbeelding bij Groendaken worden steeds populairder in Nederland. Dat is niet verwonderlijk, aangezien een woning met een gro

Groendaken worden steeds populairder in Nederland. Dat is niet verwonderlijk, aangezien een woning met een groendak een waardestijging heeft van gemiddeld 4 tot 8%, ten opzichte van een vergelijkbaar pand in de nabije omgeving. Bron: Stad+Groen

Begin direct met besparen

Doe de gratis woningscan en kijk welke slimme maatregelen passen bij jouw woning!

Aangesloten organisaties
Vergelijk via Woonbewust offertes bij meer dan 60 installatie­bedrijven

Logo VoltaSolar
Logo Iso Profs
Logo Nederland Isoleert
Logo Milieu Centraal
Logo Zonvoornop
Logo Nederlandse Zonnepanelen Unie
Logo Compleet Duurzaam
Logo Isolatie Centraal