De Geschiedenis van zonne-energie

De zon word al duizenden jaren gebruikt als bron van warmte en energie. Maar het opwekken van zonne-energie en warmte met mechanische hulpmiddelen doen we nog maar een paar eeuwen.

1767 — De eerste zonnecollector

In het jaar 1767 ontwikkelde een Zwitserse wetenschapper, genaamd Horace - Benedict de Saussure, de eerste zonnecollector. Deze zonnecollector was een geïsoleerde doos bedekt met drie lagen glas om warmte-energie te absorberen. De doos van Saussure werd bekend als de eerste zonne-oven, en bereikte temperaturen van boven de 110 graden celsius.

1839 — Het definiëren van het photovoltaïsche effect

In het jaar 1839 was er een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van zonne-energie. Een Franse wetenschapper met de naam Edmond Becquerel observeerde voor het eerst het photovoltaïsche effect. Deze wetenschapper maakte een opstelling met twee elektroden geplaatst in een elektrolyt. Na deze opstelling bloot te stellen aan zonlicht, steeg de hoeveelheide geproduceerde elektriciteit.

1873 — Ontdekking fotogeleidbaarheid van Selenium

In 1873 ontdekte Willoughby Smith dat selenium licht van de zon kan geleiden, zogenoemde fotogeleiding. In 1876 ontdekte Smith dat selenium zonne-energie kan omzetten in elektriciteit. Na deze ontdekking werden pogingen gedaan om zonnecellen met behulp van selenium te construeren. Het experiment werkte niet goed, maar een belangrijke les was geleerd. Vaste cellen kunnen licht in elektriciteit omzetten, zonder warmte of bewegende delen. De ontdekking legde een sterke basis voor toekomstige ontwikkelingen van de opwekking van elektriciteit met zonne-energie.

1883-1891 — Eerste zonnecellen

Eind negentiende eeuw werden diverse ontdekkingen gedaan die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie. In 1883 ontwikkelde Charles Fritts de eerste echte zonnecellen, bestaande uit lagen selenium met een dun laagje goud. In 1887 werden ultraviolette stralen en de capaciteit die deze stralen hebben om een vonksprong tussen twee elektroden te veroorzaken voor het eerst beschreven door Heinrich Hertz. In 1891 werd bovendien de eerste zonneboiler gemaakt.

1908 — Koperen zonnecollector

In 1908 bedacht William J. Baileys een zonnecollector die werd gebouwd met behulp van koperen spoelen en dozen. De koperen collector was een verbetering van de eerder gemaakte collector met als belangrijkste verschil dat er gebruik werd gemaakt van een koperen isolatie.

1916 — Het foto-elektrisch effect

Albert Einstein publiceerde in 1905 een paper over het foto-elektrisch effect. Einstein en onderzoekers na hem, waren echter niet in staat om experimenteel bewijs te leveren bij deze theorie. Dit veranderde in 1916, toen de wetenschapper Robert Millikan het foto-elektrisch effect aantoonde in een experiment.

1958 — Zonne-energie in de ruimte

Vanaf 1958 wordt de zon gebruikt om elketrische energie op te wekken voor satelieten en andere ruimte-objecten.

1959-1970 — Opbrengsten en kosten van zonne-energie

In de periode tussen 1959 en 1970 was er grote discussie over de efficiëntie van zonnecellen en vermindering van de kosten. Tot die tijd was het rendement van de zonnecellen slechts 14 % en was het opwinnen van elektriciteit met zonnepanelen verre van rendabel mede door de hoge productiekosten van de zonnepanelen. In de jaren 70 ontwierp Exxon Corporation een efficiënte zonnepaneel die goedkoper te produceren was. Dit was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van zonne-energie.

1977 — Overheden omarmen zonne-energie

In 1977 omarmde de Amerikaanse overheid het gebruik van zonne-energie door de lancering van het Solar Energy Research Institute. Andere regeringen over de hele wereld volgden spoedig.

1981 — Door zonne-energie aangedreven vliegtuig

In 1981, produceerde Paul Macready het eerste door zonne-energie aangedreven vliegtuig. Het vliegtuig beschikte over meer dan 1600 zonnecellen, welke op zijn vleugels waren bevestigd. Het vliegtuig vloog van Frankrijk naar Engeland.

1982 — Door zonne-energie aangedreven auto’s

In het jaar 1982 was er de ontwikkeling van de eerste zonne-energie aangedreven auto's in Australië.

1986 — Zonne-energiecentrales

In de jaren tachtig werden steeds meer grootschalige zonne- energiecentrales gebouwd. In het jaar 1999 werd de grootste fabriek ontwikkeld die meer dan 20 kilowatt opleverde.

1999 — Doorbraken in rendement zonnecel

Vanaf de jaren tachtig werden zonnecellen steeds efficiënter. In 1999 werd een nieuw hoogtepunt bereikt, met een zonnecel met een photovoltaïsch rendement van 36 procent.

2008 — Minder subsidie in Spanje

Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis in het jaar 2008, verlaagde de Spaanse regering subsidies over lopende zonne-energieproductie in het land. Dit had een negatief effect op de industrie over de hele wereld.

2010 — Evergreen Solar en Solyndra gaan failliet

Twee toonaangevende zonne-energie bedrijven gaan failliet. Dit was te wijten aan een gebrek aan markt voor hun hoogtechnologische geproduceerde producten.

2012 — Zonne-energie centrale breekt records

In het begin vn de 21e eeuw zijn er enorme investeringen in grootschalige zonne-installaties. Het gevolg is dat er nog steeds records worden verbroken wat betreft de opwekking van zonne-energie. Met ingang van 2012 werd de grootste zonne-energiecentrale ter wereld gebouwd: “het Golmud Solar Park in China”, met een geïnstalleerd vermogen van 200 megawatt.

Ook in India wordt een enorm park aangelegd, “het India Gujarat Solar Park”. Dit is een verzameling van zonne-energie bedrijven verspreid over de Gujarat regio. Deze centrale beschikt over een gecombineerd geïnstalleerd vermogen van 605 megawatt.

2000-heden — Elektriciteit opwekken uit de zon wordt steeds rendabeler

Door dalende productiekosten van zonnepanelen en een stijging van de energiekosten, wordt het voor consumenten steeds interessanter om zonnepanelen aan te schaffen. In Nederland is de zogenoemde terugverdientijd teruggelopen tot ongeveer 10 jaar.